Indbydelse til Sun Air Cup & Junior DM 2024

Hermed har DSvU fornøjelsen af at invitere til SUN AIR CUP 2024 og Junior DM 2024 fra lørdag den 3. august 2023 til søndag den 11. august 2023, begge dage er konkurrencedage.

Afviklingen foregår som sædvanligt i en behagelig atmosfære under Mogens Hansens kyndige ledelse.

SUNAIR/BA er hovedsponsor igen i år.

Åbningen er fredag aften den 2. august, kl. 20. Samme aften, klokken 20:30 vil der blive afholdt en obligatorisk sikkerhedsbriefing for alle piloter, hvor også andre praktiske emner omkring konkurrencen vil blive briefet.

Konkurrencen er for alle piloter, der har lyst til at flyve stræk fra Svæveflyvecenter Arnborg og som opfylder kravene i UHB 732.

 1. Der kan ikke dispenseres fra disse krav.
 2. Førstegangsdeltagere bør desuden have uddannelse som beskrevet i UHB 760.

Opfylder man ikke selv minimumskravene, kan man jo tage klubbens 2-sædede fly med, sammen med en eller flere piloter, der opfylder kravene.

KLASSER

SUN AIR CUP – 15 mesterskabet (SAC-15)

 1. SAC-15 er åben for Ensædede fly med op til 15 m spændvidde og tosædede fly med op til 20 m spændvidde.
 2. SAC-15 flyves med særskilte opgaver som tilstræbes tilpasset fly med handicap på 100 – 112 og for piloter der er ude over begynderstadiet.
 3. Opgave kan være fælles med Juniormesterskab, men med særskilt tærskel og pointberegning.
 4. Der kan max. deltage 4 piloter pr. fly

SUN AIR CUP – Åben mesterskabet (SAC-Åben)

 1. SAC-Åben er for alle flytyper, såvel ensædede som tosædede
 2. SAC-åben flyves med særskilte opgaver som tilstræbes tilpasset fly med handicap på 115 og derover
 3. Der kan max. deltage 4 piloter pr. fly

Junior-DM

 1. Juniormesterskabet er åbent for piloter der endnu ikke fylder 26 år i det kalenderår hvor konkurrencen afvikles
 2. Konkurrencen er åben for alle ensædede fly med max. 15 meter spændevidde
 3. Vandballast er tilladt

Junior-DM er med i vurderingen til udtagelse til Juniortrup/nationalhold 2025.

SUN AIR CUP – Kvindemesterskabet (SAC-Kvinde)

 1. Konkurrencen afvikles på grundlag Junior DM, af SAC-15 og SAC-Åben placeringer
 2. For indbyrdes placering af piloter i rangfølge de enkelte år anvendes formel som angivet i UHB 733

Kvindemesterskabet er med i vurderingen til udtagelse til Kvindetrup/nationalhold 2025.

KONKURRENCEREGLER

Der henvises til Unionshåndbogen gruppe 730-739. Det forudsættes at piloterne har læst disse før konkurrencen starter.
Alle klasser flyves med handicap i henhold til gældende indexliste fra Den tyske Aero-Klub (DAeC)
I tilfælde af at der ikke opnås et gyldigt Junior DM (ved for få gyldige konkurrencedage), vil der ikke blive en ekstra konkurrencedag.
Vær opmærksom på at UHB forventes opdateret inden konkurrencen inklusive opdatering af vendepunktsliste, mulighed for at lave arealer som cirkeludsnit m.v.

LOGGER, FLARM OG STROBELYS

Det er obligatorisk at anvende IGC-godkendte GPS-loggere til dokumentation.
Der er sikkerhedskrav om at der skal være FLARM installeret i alle deltagende fly (se UHB733). FLARM anvendes derudover til "live tracking".

Desværre viser det sig at rækkevidden for FLARM for mange fly var mindre end det anbefalede minimum. Derfor opfordres man til at kontrollere sin FLARM-installation.
Problemet er ofte en dårlig antenne installation.

Der findes et udmærket analyseværktøj til at kontrollere FLARM på følgende link: https://www.flarm.com/support/tools-software/flarm-range-analyzer/
Man kan også downloade en vejledning vedrørende antenne installationer herfra.
Bemærk at strobelys (canopy flasher eller lignende) vil være obligatorisk fra og med 2025 - alle opfordres til at installere allerede nu.

TILMELDING og DELTAGERGEBYRER

Tilmelding skal ske via konkurrencens hjemmeside www.sunaircup.dk og senest den 1. juli 2024.
Deltagergebyret er kr. 1.850, som bliver faktureret umiddelbart efter den 1. juli. Bemærk særlige regler for juniorer, der er registrerede talenter.

Vi vil gerne sikre tilstrækkelig slæbekapacitet. Derfor er det vigtigt, at alle overholder tilmeldingsfristen. Prisen på flyslæb med videre i henhold til UHB 1099.

I forbindelse med tilmeldingen skal en IGC-fil fra den primære logger uploades via SAC-hjemmesiden. Flyves med sekundær logger også, ønskes ligeledes også en fil fra den. Piloternes IGC-filer kan offentliggøres til sportslige formål.

Identifikation af flyets FLARM skal videregives til konkurrenceledelsen før første konkurrencedag.
Den primære kommunikation være gennem WhatsApp. Derfor bedes ved tilmelding oplyst både mobilnummer og WhatsApp nummer hvis de er forskellige

Husk at alle piloter skal have gyldigt sportslicens. Sportslicenser kan fornyes/udstedes via unionens hjemmeside under Sport (Bestilling eller Fornyelse).

Med venlig hilsen

Dansk Svæveflyver Union

Elite-og Talentudvalget

Sponsorer

 


brugsen