Svæveflyvning som sport

Danske svæveflyvere deltager i konkurrencer på forskellige niveauer. Der er altid tale om strækflyvningskonkurrencer i en eller anden form, hvor piloten, der gennemflyver den stillede opgave hurtigst, vinder.

Der findes to typer opgaver: 1) Hastigheds og 2) Areal. Den mest krævende opgave er nok arealopgaven eller på engelsk: Assigned Area Task (AAT), hvor der udstikkes nogle vendepunkter, piloterne skal runde, og så tilføjer man en cirkel udenom et par af vendepunkterne på fx 20 km. Piloterne kan så frit vælge et vendepunkt et sted indenfor cirklen. Der fastsættes en tid på fx 3 timer, som piloterne må bruge på opgaven. Kommer piloten hjem før eller efter den angivne tid trækker det ned i pointgivningen. Den dygtige pilot kan flyve en længere distance på den angivne tid end sine konkurrenter.

Danmarksmesterkaberne

DM afvikles over 11 dage, traditionelt begynder konkurrencen på Kr. Himmelfartsdag. Der udskrives DM i de fleste klasser, og der flyves altid fra Svæveflyvecenter Arnborg. Der er plads til alle som opfylder deltagerkravene, men der er sat en øvre grænse på ialt 60 fly. Efter et DM er de bedste piloter fundet, og de indtager derefter pladserne på nationalholdet for seniorer.

Konkurrenceudvalget har ansvaret for DM.

Sun-Air Cup

SAC (tidligere Arnborg Open) afvikles som regel i sommerferien og henvender sig til en lidt bredere målgruppe end DM. Sun-Air Cup betragtes generelt som en mere hyggebetonet konkurrence. Som regel afvikles der DM i enkelte klasser i forbindelse med SAC, fx DM for juniorer.

Konkurrenceudvalget har ansvaret for Sun-Air Cup og Junior DM.

Distrikskonkurrencer - DIKO

DIKO afvikles i de enkelte distrikter: Sjælland, Fyn og Sydjylland, Midtylland og Nordjylland. En afdeling varer en weekend og der afvikles flere afdelinger hen over sæsonen. 

Målgruppen for DIKO er de mere urutinerede piloter eller piloter, der ikke kan afse tiden til de store konkurrencer.

DIKO afholdes normalt i et samarbejde mellem flere klubber.

Internationale mesterskaber

Verdensmesterskab, VM, og Europamesterskab, EM, afvikles for forskellige svæveflyveklasser i forskellige lande. Deltagere i disse konkurrencer udtages af Konkurrenceudvalget blandt nationalholdspiloter.

Termikligaen

Termikligaen er en konkurrence der løber over hele sæsonen. Der er forskellige individuelle konkurrencer samt konkurrencer for klubberne. Der arbejdes med divisioner i såvel de individuelle konkurrencer som holdkonkurrencerne.

Andre konkurrencer

Der udskrives også andre konkurrencer såvel internationalt som nationalt. Her er deltagelse åben for alle, som opfylder deltagerkravene. I Tyskland gennemføres mange konkurrencer i løbet af året, og det gør der også i Slovakiet; Frankrig og Italien.