Bestilling af skill-test

Bestillingen skal indsendes i god tid og min. 48 timer før den praktiske prøve.
Unionskontoret vælger eksaminatoren, da unionen skal sikre, at vore eksaminatorer får lige mange prøver og min. to prøver pr. år pr. eksaminator.
DSvU er forpligtet at varsle myndighederne om prøven senest 48 timer før prøven, og myndighederne kan vælge at overvære prøven.

Vær særlig opmærksom på, at tidspunktet for den bestilte skill-test nedenfor, IKKE er endelig før tidspunkter er bekræftet at DSvU/Examinator. Der vil blive fremsendt særskilt bekræftelse når examinator er udpeget og endeligt tidspunkt for skill-testen er fastlagt i samarbejde mellem examinator og aspiranten. 

I øvrigt henvises til UHb grp. 910, hvor der kan læses mere om bestilling af skill-test, den praktiske prøve samt rettigheder efter bestået skill-test, men inden nyt certifikat modtages.

Prøveprogram:

Invalid Input

Invalid Input

Prøvested:


Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Aspirant:

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


Invalid Input

Kontaktperson

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input