DSvUs udvalg

Til at styre DSvUs mange forskellige aktiviteter er der nedsat en række udvalg med kommissorium for hver deres specifikke område.

Nederst i menuspalten til højre kan du finde link til hvert af HBs 9 udvalg. Hvis der findes tilgængelige referater fra udvalgsmøder, vil de kunne findes her.