Omskoling til TMG

Der blev udsendt klubmeddelelse om de nye regler for omskoling til TMG, som efterlod usikkerhed om ikrafttræden og om elever, som var under omskoling.

Ole Gellert fra uddannelsesudvalget understreger, at de nye regler er trådt i kraft ved offentliggørelsen i UHB den 5. september 2017.

Ole Gellert fortæller, at der var en række uhensigtsmæssigheder i de oprindelige regler, som udvalget ønskede at rette op på. Han siger: "Udvalget har derfor valgt at læne sig op ad den beskrivelse, som allerede findes i EASA-FCL, og som indeholder en langt bedre beskrivelse af den teori, som TMG aspiranterne skal gennemgå. Der er også den fordel, at aspiranten som minimum kun skal gennemføre én solo navigationsflyvning på 150 km imod tre navigationsflyvninger – heraf én solonavigation - jf. de gamle regler."

I klubberne er der allerede medlemmer, som er i fuld gang med omskolingen til TMG, og spørgsmålet var, hvordan de skulle forholde sig. Hertil svarer Ole Gellert: "Vi udsender en særlig klubmeddelelse med en nærmere beskrivelse af hvad piloter, som allerede er i gang med omskolingen, skal gøre. Men der bliver ingen problemer i overgangen mellem de to regelsæt, klubbens flyvechef skal bekræfte at aspiranten har været igennem det program, der fremgår af reglerne, og her indgår naturligvis hidtidige flyvninger – også navigationsflyvninger."

For selvstudier i EASA-FCL (European Aviation Safety Agency – Flight Crew Licensing) klik her.

Kommende begivenheder

24 sep
HB Møde on-line
Dato 24. september 2020 19:00 - 23:00
30 sep
Aflyst! - Girls Day In Science ved FLV
30. september 2020 8:00 - 15:00
10 okt
Efterårsskoling i øst og vest
10. oktober 2020 8:00 - 18. oktober 2020 20:00
17 okt
NH Samling, Arnborg
17. oktober 2020 - 18. oktober 2020

Nordic Gliding Magazine