Omskoling til TMG

Der blev udsendt klubmeddelelse om de nye regler for omskoling til TMG, som efterlod usikkerhed om ikrafttræden og om elever, som var under omskoling.

Ole Gellert fra uddannelsesudvalget understreger, at de nye regler er trådt i kraft ved offentliggørelsen i UHB den 5. september 2017.

Ole Gellert fortæller, at der var en række uhensigtsmæssigheder i de oprindelige regler, som udvalget ønskede at rette op på. Han siger: "Udvalget har derfor valgt at læne sig op ad den beskrivelse, som allerede findes i EASA-FCL, og som indeholder en langt bedre beskrivelse af den teori, som TMG aspiranterne skal gennemgå. Der er også den fordel, at aspiranten som minimum kun skal gennemføre én solo navigationsflyvning på 150 km imod tre navigationsflyvninger – heraf én solonavigation - jf. de gamle regler."

I klubberne er der allerede medlemmer, som er i fuld gang med omskolingen til TMG, og spørgsmålet var, hvordan de skulle forholde sig. Hertil svarer Ole Gellert: "Vi udsender en særlig klubmeddelelse med en nærmere beskrivelse af hvad piloter, som allerede er i gang med omskolingen, skal gøre. Men der bliver ingen problemer i overgangen mellem de to regelsæt, klubbens flyvechef skal bekræfte at aspiranten har været igennem det program, der fremgår af reglerne, og her indgår naturligvis hidtidige flyvninger – også navigationsflyvninger."

For selvstudier i EASA-FCL (European Aviation Safety Agency – Flight Crew Licensing) klik her.

Kommende begivenheder

9 dec
15 dec
HB Møde, Arnborg med personale
15. december 2023 13:00
13 jan
FI(S) Kursus Arnborg, Faglig teori
13. januar 2024 - 14. januar 2024
13 jan
Teoretisk TMG FI(S) Kursus, Herning
13. januar 2024 9:00 - 17:00
17 jan
HB møde Teams
17. januar 2024 19:00