Introduktion til DTO

Nu starter svæveflyveruddannelsen af nye elever efter det nye træningsprogram i DSvU’s Deklarerede Trænings Organisation (”DTO’en”)

DSvU har aftalt med Trafikstyrelsen, at grunduddannelsen til svæveflyvecertifikat fra sæsonstart 2019 følger det nye træningsprogram, og i den forbindelse er der nu oprettet en helt ny UHB-gruppe – UHB900 – som kommer til at indeholde alle DTO-elementerne.

Elever der allerede er startet på svæveflyveruddannelsen

Alle elever, som allerede er startet tidligere på den oprindelige uddannelse, skal fortsætte med denne uddannelse og med den elevlogbog, som de allerede har. Der vil ikke være nogen ændringer med disse elever – bortset fra at de snart vil begynde at få et SPL-certifikat (Sailplane Pilot License)  i stedet for et S-certifikat. Den praktiske flyveprøve kan aflægges med en s-kontrollant som hidtil.

Nye elever starter på uddannelsen nu

Nye elever skal følge det nye uddannelsesprogram, som på den to-sædede skoling er næsten uændret i forhold til nu. Dog kan uddannelsesnormerne fremover gennemføres i en helt vilkårlig rækkefølge, og der er ingen begrænsninger for, hvor mange normer man kan have gang i. Når eleven er gået solo, kommer ændringerne, idet uddannelse til navigation og strækflyvning nu indgår i B-normerne, og eleven skal flyve en strækflyvning – solo eller med instruktør, inden prøven skal aflægges overfor en eksaminator.

Ny elevlogbog

Det nye træningsprogram medfører, at vores uddannelseslogbog ikke kan bruges af elever, som starter på den nye uddannelse nu. Den nye logbog er konstrueret og bliver færdig den 26.3.2019. Hvis der bliver behov for at registrere flyvninger for nye elever inden den 26.3. er det muligt at bruge et par løse sider af den logbogsfil, som vedlægges. Du finder dem her på hjemmesiden under DSvU - Udvalg - Uddannelseludvalg

Elevlog’en (Uddannelsesbeviset)

Den nye ting i EASA-uddannelsen er kravet om, at elevens løbende status og fremskridt registreres i elevloggen, som indtil videre er på papir, og som bør stå i et ringbind i klubhuset på flyvepladsen. Elevloggen vil være et af de væsentlige punkter, som DTO’en bliver auditeret på. Vi ved allerede nu, at DSvU vil blive auditeret første gang i oktober, men vi ved endnu ikke, om det alene bliver hoved-DTO’en på Arnborg, eller om også filialerne (= klubberne) omfattes af auditten. Vi vil snarest lave en procedure for, hvor tit og hvordan klubberne sender elevlogs ind til DTO’en.

Teoriundervisningen

Teoriundervisningen i år følger de nationale regler og vil blive accepteret, også selv om den nye pilot får udstedt et af de nye SPL-certifikater. Fra 2020 og fremover vil teoriprøverne være SPL-teori med 9 fag incl. kommunikation og 16 spørgsmål i hvert fag.

UHB 628 er konverteret til den teoretiske del af SPL-certifikatet, men er under opdatering med kilderne til undervisningen. Uddannelsesudvalget er godt i gang med denne opdatering, og den er naturligvis klar i god tid, inden vi skal undervise i teori igen i efteråret 2019.

Træningsprogrammer i DTO’en

Næsten alle træningsprogrammer er færdige og godkendt af myndighederne. De ligger i UHB 900, og manglende træningsprogrammer samt alt i relation til DTO’en, vil komme til at ligge i denne UHB-gruppe. Der mangler et træningsprogram for skyflyvning, men en instruktør fra en af klubberne har tilbudt at udarbejde dette træningsprogram for uddannelsesudvalget. Der vil også komme et træningsprogram for passagertilladelse samt for TMG-overbygningen på instruktøruddannelsen, som bliver et lille ekstra kursus for instruktører.

Alle træningsprogrammerne er holdt på de krav, som EASA kræver, og I vil konstatere, at det er langt mindre omfattende end de nationale regler, som vi har arbejdet under indtil nu.

UHB gruppe 600 – Uddannelse

Den nuværende UHB 600, som dækker den nationale uddannelse, vil fortsætte uændret frem til 8. april 2020, hvor den nationale regulering ophører. Denne UHB-gruppe vil regulere uddannelsen af de elever, der allerede er i gang med uddannelsen.

Konvertering af de bestående s-certifikater

Alle danske s-certifikater vil blive konverteret til SPL-certifikater inden 8. april 2020, og vi starter klubvis med ØSF, Kolding, Lemvig, Lindtorp og Fyn, når sæson 2019 er kommet godt i gang. De resterende klubber konverteres fra efteråret 2019 og frem til den 8. april.2020.

Hvis I har spørgsmål til, hvordan I gør tingene i praksis, er I velkommen til at kontakte os på unionskontoret på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Aktuelle begivenheder

DM 13. til 23. maj 2021
Tilmelding her - Tilmeldingsfristen er 15. april 2021
Sun-Air Cup 31. juli til 8. august 2021
Tilmelding her - Tilmeldingsfristen er 15. juni 2021

Kommende begivenheder

14 maj
ETU møde, Arnborg
Dato 14. maj 2021 17:00 - 22:30
29 maj
FI/S Kursus Arnborg
29. maj 2021 - 6. juni 2021
  • Ingen indlæg at vise.