Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt nedenstående nyhed vedrørende helbredsbeviser - førstegangsundersøgelser og ombytning fra Class 2 til LAPL

Førstegangsudstedelser
Hidtil har en pilot- eller flyvelederelev skulle førstegangsundersøges på et dansk AeMC, hvis man ønskede at tage sin luftfartsuddannelse i Danmark.

Det Europæiske Luftfartsagentur, EASA, har nu præciseret, at en førstegangsundersøgelse kan foretages på et AeMC i hvilket som helst EU-land. 

Det betyder, at de elever, der skal i gang med en uddannelse på en dansk skole, kan få foretaget den første helbredsundersøgelse i et andet EU-land. Det er vigtigt, at AeMC’et udarbejder materialet på engelsk og at AeMC’et orienteres om, at kopi af medical, ansøgning, undersøgelsesarket og andet relateret materiale, skal sendes til det land, hvor man forventer at søge om pilotlicens eller flyveledercertifikat.

Det er en rigtig god nyhed i disse tider, hvor der er stort pres på det ene danske AeMC i Jylland. Med denne udmelding kan vi forhåbentlig få undersøgt alle de elever, der skal have udstedt et nyt førstegangshelbredsbevis, og alle de nye elever, der står overfor at skulle i gang med en uddannelse, siger vicedirektør Kåre Clemmesen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

Ombytning fra Class 2 til LAPL
Mange med et Class 2-helbredsbevis udstedt hos Doctors.dk er glade for muligheden for at ombytte beviset med et LAPL. Beviset skal sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som udsteder et nyt LAPL. Vi er blevet gjort opmærksom på, at det betyder, at mange ikke kan flyve, mens vejret er godt. Derfor ændrer vi kravene til ombytning.

Ønsker du at ombytte dit Class 2-helbredsbevis til LAPL, kan du sende en kopi eller foto af dit helbredsbevis til os via sikker post – fx www.borger.dk og bede om at helbredsbeviset ombyttes til LAPL. Når du modtager dit nye LAPL-helbredsbevis med posten, skal du straks returnere dit Class 2-helbredsbevis til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 

http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2019/05/Nyt-om-helbredsbeviser-foerstegangsundersoegelser-og-ombytning-fra-Class-2-til-LAPL.aspx

 

Aktuelle begivenheder

Kommende begivenheder

12 Dec
HB-møde - Arnborg
Dato 12. December 2019 14:00 - 18:00
1 Jan
VM Kvinder, Australien
Dato 1. Januar 2020 - 17. Januar 2020
11 Jan
Efteruddannelseskursus for Instruktører i Arnborg
Dato 11. Januar 2020 9:00 - 16:00
15 Jan
ET-møde på Arnborg
Dato 15. Januar 2020 18:00
18 Jan
SPL-Teoriprøve
Dato 18. Januar 2020 9:00 - 16:00

Nordic Gliding Magazine