Indbydelse til Sun Air Cup & Junior DM 2021


Hermed har DSvU fornøjelsen af at invitere til SUN AIR CUP 2021 fra lørdag den 31. juli til og med
søndag den 8. august 2021 flyver vi (begge dage er konkurrencedage). Åbningen af SAC 2021 er fredag
aften den 30. juli, kl. 20.


Konkurrencen er for alle piloter, der har lyst til at flyve stræk fra Svæveflyvecenter Arnborg. Der flyves i
år med følgende klasseinddeling:

KLASSER
Generelt
a) Alle klasser flyves med handicap i henhold til gældende index-liste fra Den tyske Aero-Klub (DAeC)

SUN AIR CUP Talent mesterskabet
a) Klassen flyver mindre og for begyndere overkommelige opgaver
b) Deltager i klassen må ikke tidligere have deltaget i senior DM i en ensædet klasse
c) Alle der opfylder deltagerkrav til Sun Air Cup kan deltage uanset alder.
d) Konkurrencen er åben for alle ensædede fly
e) Vandballast er tilladt

SUN AIR CUP – 15 mesterskabet (SAC-15)
a) SAC-15 er åben for Ensædede fly med op til 15 m spændvidde og tosædede fly med op til 20 m
spændvidde.
b) SAC-15 flyves med særskilte opgaver som tilstræbes tilpasset fly med handicap på 100 – 112 og for
piloter der er ude over begynderstadiet.
c) Opgave kan være fælles med Juniormesterskab, men med særskilt tærskel og pointberegning.
d) Der kan max. deltage 4 piloter pr. fly

SUN AIR CUP – Åben mesterskabet (SAC-Åben)
a) SAC-Åben er for alle flytyper, såvel ensædede som tosædede
b) SAC-åben flyves med særskilte opgaver som tilstræbes tilpasset fly med handicap på 115 og derover

Junior-DM
Junior-DM er åben for alle fly med max. 15 meter spændvidde. Der anvendes DAeC handicap.
Kravet til ”Junior” er, at piloten ikke er fyldt 26 år i 2021.
I tilfælde af at der ikke opnås et gyldigt Junior DM (ved for få gyldige konkurrencedage), vil der ikke blive
en ekstra konkurrencedag. Her vil så gælde de alm. regler om at sidste års placeringer gælder.
Junior-DM er med i vurderingen til udtagelse til Junior-nationalholdet 2022.
Man kan være flere piloter på samme fly (se dog forklaringen af klasserne nedenfor) - med undtagelse af
Junior-konkurrencen.- 2-

Afviklingen foregår som sædvanligt i en behagelig atmosfære under Mogens Hansens kyndige ledelse.
Opfylder man ikke selv minimumskravene, kan man jo tage klubbens 2-sædede fly med, sammen med
en eller flere piloter, der opfylder kravene.
SUNAIR/BA sponsorerer igen i år.

KONKURRENCEREGLER
Der henvises til Unionshåndbogen gruppe 730-739. Det forudsættes at piloterne har læst disse før
konkurrencen starter. I tilfælde af at der ikke opnås et gyldigt Junior DM (ved for få gyldige
konkurrencedage), vil der ikke blive en ekstra konkurrencedag.

LOGGER og FLARM
Det er obligatorisk at anvende IGC-godkendte GPS-loggere til dokumentation. Der er sikkerhedskrav om
at der skal være FLARM installeret i alle deltagende fly (se UHB733). FLARM anvendes derudover til
"live tracing".

TILMELDING og DELTAGERGEBYRER
Tilmelding skal ske her og senest den 15. juni 2021.
Deltagergebyret er kr. 1.500, som bliver faktureret umiddelbart efter d. 15. juni. Bemærk særlige regler
for juniorer, der er registrerede talenter.
Vi vil gerne sikre tilstrækkelig slæbekapacitet. Derfor er det vigtigt, at alle overholder tilmeldingsfristen.
Prisen på flyslæb kan ikke oplyses på nuværende tidspunkt.
Logfiler under konkurrence, skal sendes til konkurrenceledelsen via e-mail (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.). Før
konkurrencen start skal en IGC-fil fra primær og sekundær logger (hvis en sådan benyttelse) sendes til
konkurrence ledelsen via e-mail (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.).
Identifikation af flyets FLARM skal videregives til konkurrenceledelsen før første konkurrencedag.
Husk at alle piloter skal have gyldigt sportslicens. Sportslicenser kan fornyes/udstedes via unionens
hjemmeside under Sport (Bestilling eller Fornyelse).