Diplomansøgning

Siden de første dage af organiseret svæveflyvning, har diplomer, Sølv-C, Guld-C og Diamanter været brugt til at fremme sporten gennem målsætning og ønsket om at flyve længere og højere.

Tidligere var der en kultur, hvor det var naturligt, at man forsøgte at få sit Sølv-C umiddelbart efter S-certifikatet, og hurtigt herefter sit Guld-C og måske endda diamanter.

DSvU vil gerne genetablere denne kultur således, at det bliver naturligt for svæveflyvepiloter at sætte sig disse mål umiddelbart efter opnåelse af certifikatet. En målsætning der vil gøre den nye pilot, ung eller gammel, til en rigtig svæveflyver. Dette skal naturligvis foregå med støtte fra klubben, klubtræneren eller erfarne piloter.

Diplomflyvninger er første gang piloten møder kravene til dokumentation af en flyvning ved hjælp af en IGC godkendt Flight Recorder (logger). Den nybagte pilot skal derfor ikke kun have støtte til at planlægge og gennemføre flyvningen, men også til at sikre at dokumentationen er korrekt.

Diplomerne og bestemmelserne for disse er defineret for mange år siden af FAI og fremgår af FAIs Sporting Code, Section 3, Gliding

Til Sølv-C skal man flyve en varighed af mindst 5 timer, 50 km stræk og lave en højdevinding på mindst 1.000m. Se i øvrigt UHB Gruppe 720, hvor de detaljerede regler fremgår.

Hovedkravene til dokumentation er følgende:
• Der skal bruges en godkendt IGC logger som er kalibreret indenfor de sidste 5 år eller senest 30 dage efter flyvningen.

• Flyvningen skal bekræftes af en Officiel Observatør (OO). Dette kan nu gøres papirløst.

• For stræk flyvningen skal der foreligge en skriftlig startattest underskrevet af OO eller en elektronisk deklaration med pilotens navn i IGC-loggeren. Vær særlig opmærksom på navn i logger, når klubfly/klubbens logger anvendes.

• For at være OO, skal man have svæveflyvecertifikat.

Elektronisk ansøgningsformular
Ansøgningen skal indsendes senest 30 dage efter flyvningen.

IGC-fil, kalibreringsattest og eventuelt billede af startattesten uploades via formularen.

Ansøgningen vil blive behandlet, normalt indenfor en uge. I denne forbindelse kan OO’en blive bedt om at bekræfte flyvningen via e-mail.