Indbydelse til Danmarksmesterskaber 2022 i Klub-, Standard-, 15-meter-, 18-meter- og 2-sædet klasse.

Dansk Svæveflyver Union har hermed fornøjelsen at invitere til Danmarksmesterskaber 2022 i Klub-,
Standard-, 15-meter-, 18-meter- og 2-sædet klasse.

Konkurrencen foregår på Svæveflyvecenter Arnborg i perioden fra Kristi himmelfartsdag til pinsedag, den 26.
maj til 5. juni 2022, begge dage inklusive. Den 6. juni bruges som alternativ konkurrencedag, hvis der ikke er
en gyldig konkurrence den 5. juni.

Der konkurreres om danmarksmesterskaberne i de nævnte klasser, herunder om indplacering på
nationalholdet 2023. Fra nationalholdet 2023 vil der blive udtaget piloter til VM 2023 i Klub, Standard, 15m og
EM 2023 i 18m, åben, 2-sædet, jf. reglerne for udtagelse i UHB gruppe 713.

Konkurrencen afholdes i henhold til reglerne i UHB gruppe 730-739. Heraf fremgår også hvilke krav, der stilles
til piloterne og udstyr. DM-chef er Anders Møller Andersen.

Det er obligatorisk at dokumentere flyvningerne ved hjælp af IGC-godkendte GPS-loggere. Bemærk der er
krav om FLARM installeret i alle deltagende fly af sikkerhedsmæssige grunde.

Tilmelding skal ske via DM-hjemmesiden dm.dsvu.dk. Tilmeldingsfristen er 15. april 2022.

Deltagergebyret er 2.100 kr., som bliver faktureret umiddelbart efter d. 15. april. Flyslæb mv. opkræves
efter konkurrencen. Der opfordres til at tilmelde sig så tidligt som muligt, også af hensyn til planlægningen af
arrangementet. Ved tilmelding efter tilmeldingsfristen skal der betales et eftertilmeldingsgebyr på 500 kr.

I forbindelse med tilmeldingen skal en IGC fil fra den primære logger uploades via DM-hjemmesiden. Flyves
med sekundær logger også, ønskes ligeledes også en fil fra den. Piloternes IGC-filer kan offentliggøres til
sportslige formål.

Der kan deltage max. 70 fly. Ved flere tilmeldinger udtages piloter efter regler i UHB gruppe 732.
Vi vil gerne sikre tilstrækkelig slæbekapacitet. Derfor er det vigtigt, at alle overholder tilmeldingsfristen. Prisen
på flyslæb kan ikke oplyses på nuværende tidspunkt.

I lighed med de tidligere år vil der før DM søgt afholdt en lille træningskonkurrence. Den vil være åben for alle,
der flyver fra Arnborg de 5 dage før selve DM starter.

Sportslicenser kan fornyes/udstedes via unionens hjemmeside under Sport (Bestilling eller Fornyelse)
Med venlig hilsen
Dansk Svæveflyver Union
Claus Elmeros

DM sponsorer

 

brugsen