Dansk Svæveflyver Union har hermed fornøjelsen at invitere til Danmarksmesterskaber 2024 i Klub-, Standard-, 15-meter-, 18-meter- og 2-sædet klasse.

Konkurrencen foregår på Svæveflyvecenter Arnborg i perioden fra Kristi himmelfartsdag til pinsedag, den 9. til 19 maj 2023, begge dage er konkurrencedage.

Mandag den 20. maj bruges som alternativ konkurrencedag, hvis der ikke er en gyldig konkurrence den 19. maj.

Åbningen er onsdag aften den 8. maj kl. 20:00. Samme aften, klokken 20:30 vil der blive afholdt en obligatorisk sikkerhedsbriefing for alle piloter, hvor også andre praktiske emner omkring konkurrencen vil blive briefet.
Der konkurreres om danmarksmesterskaberne i de nævnte klasser, herunder om indplacering på nationalholdet 2025.

Konkurrencen afholdes i henhold til reglerne i UHB-gruppe 730-739. Heraf fremgår også hvilke krav, der stilles til piloterne og udstyr. DM-chef er Anders Møller Andersen.

Vær opmærksom på at:
Klubklasse handicaps justeres og klassen udvides til at omfatte Ventus og LS6. Ny UHB-gruppe 734 med liste over fly og handicaps er under udarbejdelse.
UHB forventes opdateret på andre punkter inden konkurrencen inklusive opdatering af vendepunktsliste, mulighed for at lave arealer som cirkeludsnit m.v.
Strobelys (canopy flasher eller lignende) vil være obligatorisk fra og med 2025 - alle opfordres til at installere allerede nu.
Det er obligatorisk at dokumentere flyvningerne ved hjælp af IGC-godkendte GPS-loggere. Bemærk der er krav om FLARM installeret i alle deltagende fly af sikkerhedsmæssige grunde.

Desværre viser det sig at rækkevidden for FLARM for mange fly var mindre end det anbefalede minimum. Derfor opfordres man til at kontrollere sin FLARM-installation.
Problemet er ofte en dårlig antenne installation.
Der findes et udmærket analyseværktøj til at kontrollere FLARM på følgende link: https://www.flarm.com/support/tools-software/flarm-range-analyzer/
Man kan også downloade en vejledning vedrørende antenne installationer herfra.

Tilmelding skal ske via DM-hjemmesiden dm.dsvu.dk. Tilmeldingsfristen er 1. april 2024.

Deltagergebyret er 2350 kr., som bliver faktureret umiddelbart efter d. 1. april. Flyslæb mv. opkræves efter konkurrencen. Der opfordres til at tilmelde sig så tidligt som muligt, også af hensyn til planlægningen af arrangementet. Ved tilmelding eller framelding efter tilmeldingsfristen skal der betales et ekstra gebyr på 500 kr.

I tilmeldingsgebyret er der inkluderet en billet til afslutningsfesten pr. pilot (2-sædet fly får 2 billetter). Billetter kan ikke overdrages.
OBS: der søges frivillige til at arrangere festen, ellers bliver den ikke til noget.
Priser på flyslæb m.v. fremgår af Unionshåndbog Gruppe 1099.

I forbindelse med tilmeldingen skal en IGC-fil fra den primære logger uploades via DM-hjemmesiden. Flyves med sekundær logger også, ønskes ligeledes også en fil fra den. Piloternes IGC-filer kan offentliggøres til sportslige formål.

Den primære kommunikation vil igen i år være gennem WhatsApp. Derfor bedes ved tilmelding oplyst både mobilnummer og WhatsApp nummer hvis de er forskellige.

Der kan deltage max. 70 fly. Ved flere tilmeldinger udtages piloter efter regler i UHB gruppe 732.

Vi vil gerne sikre tilstrækkelig slæbekapacitet. Derfor er det vigtigt, at alle overholder tilmeldingsfristen.

Sportslicenser kan fornyes/udstedes via unionens hjemmeside under Sport (Bestilling eller Fornyelse)

Med venlig hilsen
Dansk Svæveflyver Union
Elite og Talentudvalget

DM sponsorer

 

brugsen