Indbydelse til Danmarksmesterskaber 2023 i Klub-, Standard-, 15-meter-, 18-meter- og 2-sædet klasse.

Dansk Svæveflyver Union har hermed fornøjelsen at invitere til Danmarksmesterskaber 2023 i Klub-,
Standard-, 15-meter-, 18-meter- og 2-sædet klasse.

Konkurrencen foregår på Svæveflyvecenter Arnborg i perioden fra Kristi himmelfartsdag til pinsedag, den 18.
maj til 28. maj 2023, begge dage inklusive. Den 29. maj bruges som alternativ konkurrencedag, hvis der ikke
er en gyldig konkurrence den 28. maj.

Onsdag den 17. maj klokken 20:30 vil der blive afholdt en obligatorisk sikkerhedsbriefing for alle piloter, hvor
også andre praktiske emner omkring konkurrencen vil blive briefet.
Der konkurreres om danmarksmesterskaberne i de nævnte klasser, herunder om indplacering på
nationalholdet 2024.

Konkurrencen afholdes i henhold til reglerne i UHB gruppe 730-739. Heraf fremgår også hvilke krav, der stilles
til piloterne og udstyr. DM-chef er Anders Møller Andersen.

Det er obligatorisk at dokumentere flyvningerne ved hjælp af IGC-godkendte GPS-loggere. Bemærk der er
krav om FLARM installeret i alle deltagende fly af sikkerhedsmæssige grunde.
Vær opmærksom på, at der er ny indretning af luftrum på vej og at denne sandsynligvis vil være gældende til
DM. Mere herom på hjemmesiden og ved sikkerhedsbriefingen.

Desuden overvejes det om det skal være muligt at bruge PEV startmetode (event marker). Dette vil i givet fald
blive indført i konkurrencereglerne (Unions Håndbog gruppe 737) forud for konkurrencen.
Tilmelding skal ske her:.Tilmeldingsfristen er 1. april 2023.
Deltagergebyret er 2200 kr., som bliver faktureret umiddelbart efter d. 1. april. Flyslæb mv. opkræves
efter konkurrencen. Der opfordres til at tilmelde sig så tidligt som muligt, også af hensyn til planlægningen af
arrangementet.

Ved tilmelding eller framelding efter tilmeldingsfristen skal der betales et ekstra gebyr på 500
kr. I tilmeldingsgebyret er der inkluderet en billet til afslutningsfesten pr. pilot (2-sædet fly får 2 billetter).Billetter
kan ikke overdrages.

Priser på flyslæb m.v. fremgår af Unionshåndbog Gruppe 1099.
I forbindelse med tilmeldingen skal en IGC-fil fra den primære logger uploades via DM-hjemmesiden. Flyves
med sekundær logger også, ønskes ligeledes også en fil fra den. Piloternes IGC-filer kan offentliggøres til
sportslige formål.

Den primære kommunikation vil igen i år være gennem WhatsApp. Derfor bedes ved tilmelding oplyst både
mobilnummer og WhatsApp nummer hvis de er forskellige.

Der kan deltage max. 70 fly. Ved flere tilmeldinger udtages piloter efter regler i UHB gruppe 732.
Vi vil gerne sikre tilstrækkelig slæbekapacitet. Derfor er det vigtigt, at alle overholder tilmeldingsfristen.
I lighed med de tidligere år vil der før DM søgt afholdt en lille træningskonkurrence. Den vil være åben for alle,
der flyver fra Arnborg de 5 dage før selve DM starter.

Sportslicenser kan fornyes/udstedes via unionens hjemmeside under Sport (Bestilling eller Fornyelse)

Med venlig hilsen
Dansk Svæveflyver Union
Elite og Talentudvalge

DM sponsorer

 

brugsen