24-05-202117:10
23-05-202116:17
23-05-202115:15
23-05-202110:21
22-05-202110:14
21-05-202111:23
20-05-202117:16
20-05-202112:55
20-05-202110:39
19-05-202117:23
19-05-202116:24
19-05-202112:20
19-05-202111:10
19-05-202111:10
18-05-202112:49
18-05-202112:17
17-05-202115:46
17-05-202115:37
17-05-202111:33
17-05-202107:50
16-05-202108:29
16-05-202108:25
15-05-202116:08
14-05-202117:21
14-05-202112:56
14-05-202111:31

Indbydelse til Danmarksmesterskaber 2021 i Klub-, Standard-, 15-meter-, 18-meter- og 2-sædet klasse.

Dansk Svæveflyver Union har hermed fornøjelsen at invitere til Danmarksmesterskaber 2021 i Klub-, Standard-, 15-meter-, 18-meter- og 2-sædet klasse.

Konkurrencen foregår på Svæveflyvecenter Arnborg i perioden fra Kristi himmelfartsdag til pinsedag, den 13. til 23. maj 2021, begge dage inklusive. Den 24. maj bruges som alternativ konkurrencedag, hvis der ikke er en gyldig konkurrence den 23. maj.

Der konkurreres om danmarksmesterskaberne i de nævnte klasser, herunder om indplacering på nationalholdet 2022. Fra nationalholdet 2022 vil der blive udtaget piloter til EM 2022 i Klub, Standard, 15m og VM 2022 i 18m, åben, 2-sædet, jf. reglerne for udtagelse i UHB gruppe 713.

Konkurrencen afholdes i henhold til reglerne i UHB gruppe 730-739. Heraf fremgår også hvilke krav, der stilles til piloterne og udstyr. DM-chef er Anders Møller Andersen.

Det er obligatorisk at dokumentere flyvningerne ved hjælp af IGC-godkendte GPS-loggere. Bemærk der er krav om FLARM installeret i alle deltagende fly af sikkerhedsmæssige grunde.

Tilmelding skal ske via DM-hjemmesiden dm.dsvu.dk. Tilmeldingsfristen er 15. april 2021.

Deltagergebyret er kr. 1.900, som bliver faktureret umiddelbart efter d. 15. april. Flyslæb mv. opkræves efter konkurrencen. Der opfordres til at tilmelde sig så tidligt som muligt, også af hensyn til planlægningen af arrangementet. Ved tilmelding efter tilmeldingsfristen skal der betales et eftertilmeldingsgebyr på 500 kr.

I forbindelse med tilmeldingen skal en IGC fil fra den primære logger uploades via DM-hjemmesiden. Flyves med sekundær logger også, ønskes ligeledes også en fil fra den. Piloternes IGC-filer kan offentliggøres til sportslige formål.

Der kan deltage max. 70 fly. Ved flere tilmeldinger udtages piloter efter regler i UHB gruppe 732.

Vi vil gerne sikre tilstrækkelig slæbekapacitet. Derfor er det vigtigt, at alle overholder tilmeldingsfristen. Prisen på flyslæb kan ikke oplyses på nuværende tidspunkt.

I lighed med de tidligere år vil der før DM søgt afholdt en lille træningskonkurrence. Den vil være åben for alle, der flyver fra Arnborg de 5 dage før selve DM starter.

Sportslicenser kan fornyes/udstedes via unionens hjemmeside under Sport (Bestilling eller Fornyelse)

DM sponsorer

 

brugsen