Vi kunne desværre ikke afholde årets Danmarksmesterskaber i den sædvanlige periode i maj på grund af
corona-situationen. Det vurderes, at der åbnes for idrætsaktiviteter i løbet af sommeren, så Dansk
Svæveflyver Union har hermed fornøjelsen at invitere til Danmarksmesterskaber 2020 i Klub-, Standard-, 15-
meter-, 18-meter- og 2-sædet klasse, som vi udsatte for en måneds tid siden.

Konkurrencen foregår på Svæveflyvecenter Arnborg i perioden fra torsdag den 6. august til søndag den 16.
august 2020. Modsat normalt vil der ikke være en alternativ konkurrencedag, hvis der ikke er en gyldig
konkurrence den 16. august.

Bliver der et gyldigt DM i august 2020, etableres der et nyt nationalhold efter de sædvanlige procedurer. Dog
beholder de piloter fra nationalhold 2020, der allerede er udtaget til VM, deres plads til VM som jo er udsat til
2021, og disse piloter deltager stadig i nationalholdsaktiviteter indtil sommeren 2021.
Konkurrencen afholdes i henhold til reglerne i UHB gruppe 700, se især UHB 730-739. Heraf fremgår også
hvilke krav, der stilles til piloterne og udstyr.

For at opfylde myndighedskrav kan der dog ske ændringer i afviklingen, fx i form af begrænset adgang til
startfeltet, opdeling i adskilte klasser og lignende.

Der kan deltage max. 70 fly (se UHB 732, afsnit 1.2). Dette antal kan dog reduceres hvis det skønnes
nødvendigt ift. bestemmelser angående forsamlingsforbud.

Det er obligatorisk at dokumentere flyvningerne ved hjælp af IGC-godkendte GPS-loggere. Bemærk der er
krav om FLARM installeret i alle deltagende fly af sikkerhedsmæssige grunde. Piloternes IGC-filer kan
offentliggøres til sportslige formål.

DM-chef er Anders Møller Andersen.

Tilmelding skal ske via DM-hjemmesiden dm.dsvu.dk

Deltagergebyret er 1.900 kr., som opkræves fra unionskontoret umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.

Tilmeldingsfristen er 1. juli 2020. Ved afbud efter den 1. juli tilbagebetales kun 1.500 kr. Aflyses DM vil det fulde
tilmeldingsgebyr blive tilbagebetalt

Vi vil gerne sikre tilstrækkelig slæbekapacitet. Derfor er det vigtigt, at alle overholder tilmeldingsfristen. Prisen
på flyslæb kan ikke oplyses på nuværende tidspunkt.
Sportslicenser kan fornyes/udstedes via unionens hjemmeside under Sport (Bestilling eller Fornyelse)

Med venlig hilsen
Dansk Svæveflyver Union
Claus Elmeros

DM sponsorer

 

Konkurrence ledelsen

Anders Møller Andersen (AMA), DM chef