Corona-information til DM-deltagere.

Deltagere til årets DM, der indledes på Svæveflyvecenter Arnborg torsdag d. 13. maj, skal bedes være særligt opmærksomme på det gældende regelsæt omkring Corona, Coronapas-ordningen, samt nødvendige tiltag på centeret der er indført for at vi alle kan have et godt og sikkert DM.

Coronapas-ordning.

De yderlige åbninger for foreningsidrætten som blev indført d. 6. maj, har medført en række lempelser som får positiv indvirkning for afviklingen af årets DM.

Blandt andet har vi nu mulighed for at gennemfører DM-Briefing næsten som normalt - og ikke spredt over forskellige lokation på centeret som ellers var planen. Dog er det med den indførte Coronapas-ordning et krav om fremvisning af gyldigt coronapas ved stort set alle aktiviteter der foregår inden for, hvilket vi naturligvis må indrette os efter.

Briefing:

 • Briefinglokalet i hovedbygningen benyttes udelukkende til briefing af DM-piloter, dvs. uden adgang for hjælpere, gæster på centeret, piloter uden for konkurrence etc.
  • Ved adgang til lokalet skal der ubetinget kunne fremvises gyldigt corapas. Kan der ikke fremvises gyldigt coronapas vil adgang blive nægtet, og man er i givet fald henvist til at følge briefing online.
  • Der skal benyttes mundbind i lokalet, som dog må aftages når man er siddende på sin plads.  
 • Kantinen/Mødelokalet vil under briefingen være forbeholdt adgang for slæbepiloter og dagens hjælpere.
  • Også her skal der ubetinget kunne fremvises gyldigt corapas. Kan der ikke fremvises gyldigt coronapas vil adgang blive nægtet, og man er i givet fald henvist til at følge briefing online
  • Der skal benyttes mundbind i lokalet, som dog må aftages når man er siddende på sin plads..
 • Briefing vil kunne følges af alle online. Link til briefing vil gøres tilgængelig på hjemmesiden og på Facebook etc.

Feltet.

På flyvefeltet skal vi bede alle om at holde sig inden for egen klasse når man opholder sig i venteposition, og hjælpe med at sikre at kun personer med en rolle ift. flytransport og startafviklingen befinder sig omkring feltet.

Da vi er mange deltagere, vil ”geografisk spredning” af klasserne være nødvendig – også af hensyn til det generelle forsamlingsforbud udendørs på 75 personer.

Camping:

Ved ankomst til centeret kan campingvogne og telte kunne placeres hvor der er ledig plads. Efterfølgende skal man henvende sig på centerkontoret, hvor ankomsten registreres og der udleves ”camping skilt”. Camping er delt op i flere ”zoner” (med hver sin farve). Det er vigtigt af man holder sig til sin egen camping-zone og kun benytter de til zonen tilknyttede toilet og bad-faciliteter.

Kantinen og udearealer:

Ophold på udearealer er omfattet af det generelle forsamlingsforbud. Dvs. betyder konkret at man være samlet op til 75 personer. Vi vil i nødvendigt omfang kunne blive nødsaget til at lave fysisk opdeling af udearealet omkring kantinen. ”Vandring” mellem zonerne ikke må finde sted.

Ophold i kantinen (efter briefing) er omfattet af det generelle forsamlingsforbud på 25 personer inden for. Da vi, dvs. personale og personer fra DM-ledelsen, ikke kan være til stede hele tiden påhviler det den enkelte at være opmærksom på antallet at tilstedeværende.  Der skal benyttes mundbind i lokalet, som dog må aftages når man er siddende på sin plads. Yderligere er der krav om coronapas ved ophold i kantinen. Det er et krav fra myndighederne at vi mindst en gang dagligt laver stikprøvekontrol af de tilstedeværendes coronapas.

I perioder med betjening i kantinen er der krav om fremvisning af gyldigt Coronapas såfremt man ønsker at tage ophold i kantinen. Drikkevare kan købes/afhentes uden fremvisning af Coronapas såfremt man straks herefter forlader lokalet, f.eks. for at tage ophold på udearealerne.

Centerkontor og konkurrecenkontor:

Kontoret er naturligvis åbent de fleste dage og konkurrencekontoret er bemandet helt som vanligt. Ved henvendelser til på kontorerne skal der benyttes mundbind.

Kort og godt;

Vi vil bede ALLE om at sikre, at de ved ankomst til Arnborg er i besiddelse af gyldigt Coranapas – eller bevis for afsluttet vaccination!

Husk også at et coronapas er gyldigt op til 72 timer hvorefter der er krav om gennemførelse af ny PCR- eller lyn test. Lyntest er tilstrækkelig. Information om nærliggende test-steder vil blive gjort tilgængelig på pladsen samt på hjemmesiden.

Håndsprit vil være fordelt på mange lokationer på pladsen og vi har mere hvor det kom fra. Brug den.

Kommende begivenheder

7 okt
HB Møde, Arnborg, budget
7. oktober 2023 9:00
14 okt
NH Efterårssamling, Arnborg
14. oktober 2023 9:30 - 17:00
24 okt
FC + UA, TEAMSMØDE
24. oktober 2023 19:00 - 21:00
 • Ingen indlæg at vise.