Repræsentantskabsmødet 11. marts 2017

 

Peter Eriksen genvalgt som formand og HBs perspektivplan blev enstemmigt vedtaget

Da Peter Eriksen blev valgt som formand for DSvU i 2016 sagde han bl.a., at han ville sørge for, at DSvU færdiggjorde arbejdet med en ny perspektivplan. Og sådan blev det. Det vigtigste punkt på repræsentantskabsmødet var behandlingen og vedtagelsen af en ny perspektivplan, som skulle gælde de næste 10 år. Planen havde været sendt til høring i klubberne, så alle var helt opdaterede om perspektivplanen. Men, som Peter Eriksen understregede flere gange, planen er et dokument i udvikling. Et nyt afsnit eller en ny aktivitet eller ændringer ville forekomme.

Den fremlagte perspektivplan blev enstemmigt vedtaget.

Under Ulrik Eilerts kyndige ledelse af repræsentantskabsmødet som dirigent, blev mødet afholdt på to badmintonbaner i Sørbyhallen ved Slagelse.


Peter Eriksen fremlægger perspektivplanen

Det andet punkt, som gav anledning til debat var DSvUs økonomi. Det store overskud fra 2015 er ikke blevet brugt, og overskudet i 2016 blev på over kr. 300.000. Der var enighed på repræsentantskabsmødet om, at DSvU ikke skal generere overskud, på den anden side er det godt at være polstret, hvis der nu opstod behov for aktiviteter.

Ole Gellert fremlagde på sædvanlig fremragende vis regnskab og budget, og på de kritiske spørgsmål om, hvorfor der overhovedet var et overskud, kunne Ole fortælle, at det ganske enkelt var fordi de aktiviteter, der var budgetteret med, ikke var blevet afholdt.

I budgettet var der ikke kontingentstigninger.

Det positive regnskab og budgettet for 2017 blev vedtaget.

Peter Eriksen blev genvalgt som formand med akklamation. Der var også klapslaver til genvalg af Mads Leth og Bent Karlsson. Jørgen Korsgaard blev genvalgt som suppleant og som ny suppleant valgtes Marie-Louise Portefee Hansen fra Kolding Flyveklub.

Hovedbestyrelsen havde bedt om indstillinger fra klubberne om tildelingen af Göta Pokalen og PW Pokalen. Her blev Poul Hørup fra Fyens Svæveflyveklub tildelt Göta Pokalen for sit store arbejde for dansk svæveflyvning igennem mange år. Begrundelsen kan læses i en selvstændig artikel her på hjemmesiden.

Tom Jørgensen fra Midtsjællands Svæveflyveklub blev tildelt PW Pokalen for sin store indsats som mangeårig klubleder i Slaglille. I indstillingen står bl.a.: "Som klubleder har Tom formået at have øje for det store billede og det fremadrettede, og samtidig have en indgående forståelse af de enkelte medlemmers ønsker og behov. Det har givet ham en sikker hånd, selv i kontroversielle og vanskelige beslutninger. Han er af natur positiv og løsningsorienteret, og forstår som få at lede i en frivillig organisation. Det har han blandt andet gjort ved at motivere, inspirere og gå foran som det gode eksempel, og samtidig møde alle i øjenhøjde."

Da Tom ikke deltog i repræsentantskabsmødet vil han få overleveret pokalen ved en højtidelighed under DM.

 

Referat fra repræsentantskabsmødet kan læses her: pdf Referat repræsentantskabsmøde 2017 (636 KB)   

Kommende begivenheder

9 dec
15 dec
HB Møde, Arnborg med personale
15. december 2023 13:00
13 jan
FI(S) Kursus Arnborg, Faglig teori
13. januar 2024 - 14. januar 2024
13 jan
Teoretisk TMG FI(S) Kursus, Herning
13. januar 2024 9:00 - 17:00
17 jan
HB møde Teams
17. januar 2024 19:00