Repræsentantskabsmøde 2019

DSvU afholdt sit årlige repræsentantskabsmøde lørdag den 16. marts, og her uddelte DSvU sine to fornemme hædersbevisninger, Göta Pokalen og Per Weishaupt Pokalen.

Göta Pokalen er danske svæveflyveres højeste hædersbevisning, som uddeles for særlig fortjenstfuld indsats i dansk svæveflyvning. Göta Pokalen går i år til Rasmus Ørskov for at vinde verdensmesterskabet i klubklassen 2018.

PW-pokalen (Per Weishaupt pokalen) uddeles for særlige præstationer. I år går PW-pokalen til Jan Walther Andersen for bl.a. sin flotte 1.000 km flyvning med start og landing i Danmark.

Göta Pokalen tildeles Rasmus Ørskov


DSvUs formand begrunder tildelingen af Göta Pokalen til
Rasmus Ørskov

DSvUs formand Peter Eriksen sagde om uddelingen af Göta Pokalen: "Göta Pokalen er den største hædersbevisning, vi har i dansk svæveflyvning, og den uddeles ikke hvert år.

Men når man går hen og bliver verdensmester, så har man fortjent den. Og samtidigt må jeg sige, at der var en del af os, som slet ikke var overraskede over at Rasmus vandt, selv om det så vanskeligt ud inden sidste dag.

Stort tillykke til Rasmus Ørskov."

 

PW-pokalen tildeles Jan Walther Andersen


Jan W. Andersen modtager PW-pokalen

Om uddelingen af PW-pokalen sagde Peter Eriksen: "PW-pokalen gives i år til en pilot, som i årenes løb har opnået rigtigt mange resultater og præstationer, både nationalt og internationalt. Antallet af Danmarksmesterskaber nærmer sig det astronomiske, og det er blevet til flere internationale medaljer. Samidigt er han en pilot, som stadig deltager i de ordinære pligter i sin klub. Han er en person, vi alle kender som et venligt, behageligt menneske, som altså besidder de menneskelige kvaliteter, vi værdsætter i vores sport.

I 2018 gennemførte han for første gang en flyvning på 1.000 km, med start og landing i Danmark, og han har allerede sat sig nye og endnu større mål.

Årets PW-pokal modtager er Jan Walther Andersen. Jan – du fortjener i høj grad PW pokalen. Tillykke."

Lyt til podcasten med Jan W. Andersen.

 

Repræsentantskabsmødet

HBs beretning blev suppleret af formand Peter Eriksen, som kunne fortælle, at vindmølle byggeriet, der var planlagt opført lige for baneenden af Nordjysks flyveplads var blevet droppet. Sagen er dog ikke helt død endnu, og man håber at jordejeren vil sælge jorden til andet formål.

Peter Eriksen kunne også berette, at man i DIF ikke opfattede DaSk som en egentlig svæveflyveklub, men mere som en støtteklub, hvorfor DIF ikke kunne acceptere at DaSKs medlemstal talte med i medlemsopgørelsen. Peter Eriksen understregede kraftigt, at DaSK altså er en flyveklub med mange flyveaktiviteter. Ganske vist udfører man ikke skolings aktiviteter, men forudsætningen for at DaSK flyene kan flyve er tusindvis af arbejdstimer udført af medlemmerne, og Peter turde godt sige, at DaSK er en af de mest aktive svæveflyveklubber. Historien taler sit tydelige sprog, hvor DaSK arrangerede det hidtil største svæveflyvearrangement i Danmarks historien, da de afholdt veteranflyvestævne i 2014 med deltagelse fra hele verden.

HBs beretning blev godkendt.

Regnskabet blev gennemgået af Lars Agesen-Pagh. Lars Agesen-Pagh oplyste, at man nu er gået over til nye IT systemer, som endnu ikke er helt indkørt, men der arbejdes på højtryk for at alle detaljer falder på plads.

Desuden var man gået over til en mere realistisk afskrivningsmodel, så der kun blev afskrevet til emnernes scrap-værdi.

Og der var kun få uddybende bemærkninger til regnskabet, som i anledning af nye tider kaldes for årsrapport, ligesom i de store virksomheder.

HBs sammensætning og 2 guldnåle

Formand Peter Eriksen, Kolding Flyveklub, Morten Bennick, PFG, og Jørgen Legind-Hansen, Midtsjællands SFK, blev alle genvalgt med akklamation. HB for 2019 består derudover af Mads Leth, Vestjysk SFK, og Jørgen Korsgaard, Viborg SFK. Som 1. suppleant valgtes Claus Elmeros, ØSF, og Glenn Carstensen, NSF, valgtes til 2. suppleant.


Fv. Morten Bennick, Jørgen Legind-Hansen, Jørgen Korsgaard, Mads Leth, Peter Eriksen, dirigent Ulrik Eilert, generalsekretær Lars Agesen-Pagh.

 

DSvUs guldnåle nr. 67 og 68


Ulrik Eilert modtager guldnålen

I år tildeles Johnny R. Jensen, Billund SFK, guldnål nr. 67. Han var indstillet af sin klub, Billund Svæveflyveklub,  for sit store arbejde for klubben. Johnny var desværre ikke til stede, da Billund SFK havde standerhejsning samme dag.

Og guldnål nr. 68 tildeles Ulrik Eilert, ØSF, for bl.a. sit store arbejde for DSvU som leder af adskillige DMer. Ulrik takkede rørt for nålen og nævnte, at uden sine mange hjælpere kunne et DM ikke gennemføres, så han takkede Niels Holck, Jeanette B. Hansen, Niels Thomsen og Kim Jakobsen for deres indsats.

IGC

Mogens Hansen, Nordsjællands Svæveflyveklub, har været DSvUs delegeret ved IGC møderne i mange år, og det har sikret DSvU en meget stor indflydelse. Faktisk en større indflydelse end vi som lille nation og få svæveflyvepiloter kunne gøre os håb om. Mogens har været i stand til at skabe sig et netværk og dermed en platform for DSvU holdninger. Men nu trækker Mogens sig, og DSvU er gået i tænkeboks for et finde en værdig afløser.