Peter Eriksen ny formand for DSvU

På repræsentantskabsmødet den 27. februar 2016 i Ejby Hallerne blev Poul Hørup afløst af Peter Eriksen på formandsposten. Peter behøver egentlig ikke nogen nærmere præsentation, da han blev verdenskendt i svæveflyvekredse som en suveræn leder af Kvinde-VM på Arnborg i 2015. Men Peter er medlem af Øst-Sjællands Flyveklub, startede med at flyve i Holstebro i 1972 men flyttede til Øst-Sjællands Flyveklub i 1983. Har været formand der i 4 år og næstformand i DSvU i 4 år. Har desuden været præsident for EGU i 4 år og sekretær i IGC i 11 år.

I sin præsentation nævnte Peter sin vision: "EASA har åbnet op for en komplet revurdering af den måde svæveflyvningens regelsæt skal se ud. Stadig under EASA’s paraply, men med relativt vide rammer for detaljerne. Vi risikerer at forpasse den mulighed p.g.a. en kamp mellem England og Tyskland om, hvordan det skal se ud. Jeg mener, vi skal engagerer os i den kamp, og sammen med de andre nordiske lande skabe det momentum, der skal bringe dette i hus.
En perspektivplan er alt for vigtig til, at man kan leve uden en sådan i flere år. Det betyder at klubberne ikke har mulighed for at forstå, hvor vi er på vej hen på en række områder. For mig er det ikke noget der tager år at etablere, det tager nogle uger, måske en måned. Så kan man publicere et oplæg, diskutere planen med klubberne, og rette den til. Den øvelse gentages cirka hvert andet år, med et 5 års budget – som naturligvis vil ændre sig hen ad vejen. Men jeg har oplevet at en god perspektivplan er delvis selvopfyldende, fordi vi alle ved, hvor vi er på vej hen."

 

Peter Eriksen
Peter Eriksen ny formand for DSvU

 

Om DSvU i dag sagde Peter: "DSvU er en temmelig god og velfungerende union, som vi skal værne om. Vi har nogle gode fysiske rammer til vores sport. Arnborg er et eksempel på noget meget værdifuldt, som mange lande misunder os, og som vi skal værne om.
Vi har en begrænset men velfungerende administration, som vi skal sikre gennem en korrekt fordeling af opgaver mellem alle de mange frivillige ressourcer, vi har og de få professionelle, der er til rådighed på Arnborg.
Vi har et godt forhold til myndigheder på alle niveauer, det er meget vigtigt, at vi fortsætter med det. Nogle gange kan vi godt være uenige med myndighederne, men vi må aldrig miste respekten for deres arbejde, og for de embedsmænd, vi samarbejder med."

Peter nævte sine mål: "DSvU skal sikre at klubberne får de bedst mulige forhold at operere under. Klubberne skal have støtte, hvor unionen med landsdækkende initiativer kan gøre en forskel. Gennem en tæt dialog med klubberne skal DSvU forstå disse behov og udtrykke dem gennem en perspektivplan.

Vi skal udvikle vores tilbud til de mennesker, vi gerne vil have ind i klubberne i fremtiden, hvilket kræver at vi er kreative, og tør at prøve nye ting. DSvU skal støtte klubbene med dette. Målet er at få flere medlemmer, men disse medlemmer er måske tilknyttet på en anden måde end de er i dag.

DSvU skal proaktivt engagere sig i områder der kan få indflydelse på vores sport gennem tæt samarbejde med nationale organisationer og gennem internationale organer som EGU og IGC og deres bestyrelser.

Mine primære værktøjer er Respekt for andre, Åbenhed i kommunikation og Energi."

Peter afsluttede: "Uanset om jeg bliver valgt eller ej vil jeg gerne støtte DSvU og HB. Jeg har megen respekt for min modkandidat Mads, og det har ikke gjort det nemmere at stille op, at det var mod ham. Men jeg mener godt vi kan have et kampvalg i DSvU uden at det bliver til mudderkastning, og jeg er sikker på at vi alle kan arbejde sammen også efter dette formandsvalg."

Mads Leth opstillede også til formandsposten

Også Mads Leth fra Vestjysk Svæveflyveklub opstillede til formandsposten, men måtte se sig slået af Peter. I stedet forsætter han som medlem af hovedbestyrelsen. Mads havde sæde i HB og var på valg og han blev genvalgt sammen med Ole Gellert fra Flyvestation Skrydstrup Svæveflyveklub med akklamation.

DSvU er godt stillet med to så kvalificerede kandidater til formandsposten, hvor de nu begge to aktivt går ind og arbejder for DSvU.

Ny suppleant bliver Jørgen Korsgaard fra Viborg Svæveflyveklub sammen med Lars Heskjær fra Fyns Svæveflyveklub.

Poul Hørup hyldet

Poul Hørup går af som formand
Bent Karlsson th. takker Poul Hørup

Bent Karlsson fra HB holdt en takketale for Poul Hørup og hele forsamlingen rejste sig op og klappede længe af Poul. Poul takkede og oplyste, at han gerne stillede sig til rådighed med den viden han nu har om især materiel.