Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde for DSvU samt til repræsentantskabsmøde for Forsikringsklubben for svævefly.

Tid: Lørdag den 10. marts 2018 kl. 10.00

Sted: Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby

Repræsentantskabsmødet for Forsikringsklubben afholdes umiddelbart efter DSvUs repræsentantskabsmøde, dog tidligst kl. 13.00.

Dagsorden:

1.
Registrering af stemmeberettigede.

2.
Valg af dirigent.

3.
Hovedbestyrelsens kommentarer til den udsendte beretning og godkendelse af denne.

4.
Hovedbestyrelsens kommentarer til det udsendte regnskab og godkendelse af dette.

5.
Ordensudvalgets beretning for det forløbne år og godkendelse af denne.

6.
Behandling af forslag fra Hovedbestyrelsen

Forslag 1: Vedtægtsændring, Ikke flyvende medlemmer

7.
Behandling af forslag fra klubberne.

8.
Program og budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.

9.
Valg af:

a) Formand for Hovedbestyrelsen
b) Medlemmer til Hovedbestyrelsen.
c) Suppleanter til Hovedbestyrelsen.
d) 3 medlemmer og 1 suppleant til Ordensudvalget, jfr. Amatør-og ordensreglement § 12.
e) Revisor og revisorsuppleant jfr. § 16.
f) Eventuelle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i øvrigt.

10.
Eventuelt.

Detaljeret indkaldelse kan læses i klubmeddelelse nr. 11 af 07-02-2018.

Aktuelle begivenheder


DM i svæveflyvning
30. maj - 9. juni 2019

 

Kommende begivenheder

24 Mar
Klubtrænerseminar 3.0
24. Marts 2019 9:30 - 17:00

Fjelsted Skov Kro
Store Landevej 92
5592 Ejby

Program tilrettes og udsendes snarest.

26 Mar
Elite- og talentudvalgsmøde
26. Marts 2019 18:00 - 21:00
31 Mar
SveDaNor kursus: Mountain Flying - Jaca, Spanien
31. Marts 2019 - 7. April 2019
31 Mar
6 Apr
S-teoriprøve
6. April 2019

Nordic Gliding Magazine