Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde for DSvU samt til repræsentantskabsmøde for Forsikringsklubben for svævefly.

Tid: Lørdag den 10. marts 2018 kl. 10.00

Sted: Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby

Repræsentantskabsmødet for Forsikringsklubben afholdes umiddelbart efter DSvUs repræsentantskabsmøde, dog tidligst kl. 13.00.

Dagsorden:

1.
Registrering af stemmeberettigede.

2.
Valg af dirigent.

3.
Hovedbestyrelsens kommentarer til den udsendte beretning og godkendelse af denne.

4.
Hovedbestyrelsens kommentarer til det udsendte regnskab og godkendelse af dette.

5.
Ordensudvalgets beretning for det forløbne år og godkendelse af denne.

6.
Behandling af forslag fra Hovedbestyrelsen

Forslag 1: Vedtægtsændring, Ikke flyvende medlemmer

7.
Behandling af forslag fra klubberne.

8.
Program og budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.

9.
Valg af:

a) Formand for Hovedbestyrelsen
b) Medlemmer til Hovedbestyrelsen.
c) Suppleanter til Hovedbestyrelsen.
d) 3 medlemmer og 1 suppleant til Ordensudvalget, jfr. Amatør-og ordensreglement § 12.
e) Revisor og revisorsuppleant jfr. § 16.
f) Eventuelle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i øvrigt.

10.
Eventuelt.

Detaljeret indkaldelse kan læses i klubmeddelelse nr. 11 af 07-02-2018.

Aktuelle begivenheder


Svæveflyvekonference: 10. november 2018

Formandsmøde: 11. november 2018

Tilmeld dig her.
Invitation og program
Tilmeldte

Nordic Gliding Magazine