Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde for DSvU samt til repræsentantskabsmøde for Forsikringsklubben for svævefly.

Tid: Lørdag den 10. marts 2018 kl. 10.00

Sted: Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby

Repræsentantskabsmødet for Forsikringsklubben afholdes umiddelbart efter DSvUs repræsentantskabsmøde, dog tidligst kl. 13.00.

Dagsorden:

1.
Registrering af stemmeberettigede.

2.
Valg af dirigent.

3.
Hovedbestyrelsens kommentarer til den udsendte beretning og godkendelse af denne.

4.
Hovedbestyrelsens kommentarer til det udsendte regnskab og godkendelse af dette.

5.
Ordensudvalgets beretning for det forløbne år og godkendelse af denne.

6.
Behandling af forslag fra Hovedbestyrelsen

Forslag 1: Vedtægtsændring, Ikke flyvende medlemmer

7.
Behandling af forslag fra klubberne.

8.
Program og budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.

9.
Valg af:

a) Formand for Hovedbestyrelsen
b) Medlemmer til Hovedbestyrelsen.
c) Suppleanter til Hovedbestyrelsen.
d) 3 medlemmer og 1 suppleant til Ordensudvalget, jfr. Amatør-og ordensreglement § 12.
e) Revisor og revisorsuppleant jfr. § 16.
f) Eventuelle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i øvrigt.

10.
Eventuelt.

Detaljeret indkaldelse kan læses i klubmeddelelse nr. 11 af 07-02-2018.

Aktuelle begivenheder

DM 13. til 23. maj 2021
Tilmelding her - Tilmeldingsfristen er 15. april 2021
Sun-Air Cup 31. juli til 8. august 2021
Tilmelding her - Tilmeldingsfristen er 15. juni 2021

Kommende begivenheder

14 maj
ETU møde, Arnborg
Dato 14. maj 2021 17:00 - 22:30
29 maj
FI/S Kursus Arnborg
29. maj 2021 - 6. juni 2021
  • Ingen indlæg at vise.