Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde for DSvU samt til repræsentantskabsmøde for Forsikringsklubben for svævefly.

Tid: Lørdag den 10. marts 2018 kl. 10.00

Sted: Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby

Repræsentantskabsmødet for Forsikringsklubben afholdes umiddelbart efter DSvUs repræsentantskabsmøde, dog tidligst kl. 13.00.

Dagsorden:

1.
Registrering af stemmeberettigede.

2.
Valg af dirigent.

3.
Hovedbestyrelsens kommentarer til den udsendte beretning og godkendelse af denne.

4.
Hovedbestyrelsens kommentarer til det udsendte regnskab og godkendelse af dette.

5.
Ordensudvalgets beretning for det forløbne år og godkendelse af denne.

6.
Behandling af forslag fra Hovedbestyrelsen

Forslag 1: Vedtægtsændring, Ikke flyvende medlemmer

7.
Behandling af forslag fra klubberne.

8.
Program og budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.

9.
Valg af:

a) Formand for Hovedbestyrelsen
b) Medlemmer til Hovedbestyrelsen.
c) Suppleanter til Hovedbestyrelsen.
d) 3 medlemmer og 1 suppleant til Ordensudvalget, jfr. Amatør-og ordensreglement § 12.
e) Revisor og revisorsuppleant jfr. § 16.
f) Eventuelle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i øvrigt.

10.
Eventuelt.

Detaljeret indkaldelse kan læses i klubmeddelelse nr. 11 af 07-02-2018.

Kommende begivenheder

30 Aug
DIKO - Vesthimmerland
Dato 30. August 2019 10:00 - 1. September 2019 16:00
1 Sep
Svæveflyvningens dag - national introdag.
Dato 1. September 2019 9:00 - 17:00
1 Sep
Strækflyvningskursus
Dato 1. September 2019 16:00 - 4. September 2019 18:00
26 Sep
HB-møde - GoTo Meetings
Dato 26. September 2019 19:00 - 21:00
5 Okt
TMG instruktør
Dato 5. Oktober 2019 9:00 - 16:00

Nordic Gliding Magazine