DSvUs repræsentantskab

 

DSvUs øverste myndighed er repræsentantskabet, der holder møde hvert år senest den 16. marts.

På repræsentantskabsmødet aflægges årsberetning og årsregnskab. Her afstikkes kursen for DSvUs udvikling, og her vælges DSvUs formand og hovedbestyrelsesmedlemmer.

Repræsentantskabet består af alle medlemsklubberne, og disse har stemmer i forhold til antal medlemmer i klubberne. For hver påbegyndt 20 medlemmer har klubben 1 stemme. Medlemstallet for klubben pr. 1. januar er grundlaget for stemmeberegningen.

Der kan afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Der kan indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis HB begærer det eller hvis en trediedel af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

Iøvrigt henvises til DSvUs vedtægter ( pdf UHB gruppe 205 (78 KB) ).