Svæveflyvernes UL-flyveklub - Flytning af generalforsamling

 

 

Der er netop udsendt unionsmeddelelse vedrørende stiftende generalforsamling for Danske Svæveflyveres UL-Klub.

Mødet var planlagt til afholdelse på Svæveflyvecenter Arnborg, men det har vist sig nødvendigt at flytte generalfrosamlingen til Vejle Svæveflyveklub.

 

Stiftende generalforsamling for Danske Svæveflyveres UL-flyveklub

 

MØDESTED:                 

Vejle Svæveflyveklub

Nørremarksvej 13

7160 Tørring

                           

TID:                Tirsdag den 15. december 2015 kl. 19.00

 

DAGSORDEN:               

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Gennemgang af vedtægter, der er forhandlet med DULFU
  4. Fastsættelse af kontingent (vi foreslår 0,- kr)
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Eventuelt

 

 

     Med venlig hilsen

Dansk Svæveflyver Union

     Ole Gellert Andersen

 

Unionsmeddelelse: pdf 153508or NYT MØDESTED Svæveflyvernes UL klub Indkaldelse til stiftende generalforsamling

Forslag til vedtægter: pdf Vedtægter for Danske Svæveflyveres UL flyveklub (243 KB)