Strategiproces med DIF er kommet godt igang.

På DIF’s årsmøde blev en ny økonomiske støttestruktur vedtaget som erstatning for den nuværende støttemodel. Det betyder at alle forbund nu har mulighed for at indgå en strategiaftale, der styrker den målrettede udvikling af forbundet og idrætten. Det er DIF udviklingsafdeling der kommer til at varetage processen i DIF, men i tæt sammarbejde med de enkelte forbund. DIF tilbyder alle forbund en strategiproces, som følger den samme skabelon og samtidig tager hensyn til forbundenes forskelligheder, behov og ønsker. Målet er at skabe en ensartet, klar og gennemsigtig proces for indgåelse af en strategiaftale. I processen indgår en møde række-med forbundene.  

I Dansk Svæveflyver Union er processen også kommet godt i gang, med indledende møde i DIF med deltagelse af Peter Eriksen og Lars Agesen- Pagh, og senest med mini-seminar torsdag den 8. spetember.på Svaæveflyvecenter Arnborg med deltagelse af Hovedbestyrelsen og Nina Bundgaard,som er konsulent i DIF.

Fokus på mødet var udarbejdelse af en SUMO-analyse, som skal give os et tydeligt billede af DSvU Styrker, Udviklingspotentialer, Muligheder og Opmærksomhedspunkter. I SUMO-analysen sammenkædes den kvantitative og kvalitative viden  og vi får derigennem skabt et grundlag for vores udvælgelse af det fremtidige strategiske arbejde i DSVU.

 

I oktober tager Hovedbestyrelsen fat i opgaven med at bestemme de strategiske spor der skal arbejdes målrettet med i støtteperioden 2018-2021. I 2017 fastlægges mål og indsatser og de endelige aftaler skal godkendes af DIF's bestyrelse.