Repræsentantskabsmødet 2014

 

Mads Leth ny mand i hovedbestyrelsen. Per Weishauptpokalen til Freddy Vincent Andersen.

alt

Lørdag den 1. marts afholdt Dansk Svæveflyver Union sit årlige repræsentantskabsmøde. Selve mødet var en relativ stilfærdig affære, og der blev ikke vedtaget noget nyt, da der ikke var stillet nogle forslag.

Hovedbestyrelsesmedlem, Felipe Cvitanich, genopstillede ikke. I stedet for Felipe blev Mads Leth, Vestjysk svæveflyveklub, valgt ind i bestyrelsen.

Suppleant Jannie Krogsdal ønskede heller ikke at fortsætte. Ny suppleant til HB blev Michael Munkbøl, Midtsjællands Svæveflyveklub.

Per Weishauptpokalen blev i år tildelt Freddy Vincent Andersen, Midtsjællands Svæveflyveklub, for et langvarrigt virke som materielkontrallant. Freddy har endvidere været et væsentligt aktiv i forbindelse med instrumenttest.

I løbet af foråret udsender Dansk Svæveflyver Union referat fra mødet.

alt