Repræsentantskabsmøde 2017

Den absolut øverste myndighed i DSvU er repræsentantskabet, der mødes mindst 1 gang om året til repræsentantskabsmøde

 

På repræsentantskabsmødet kan klubberne stille forslag og dermed bestemme i hvilken retning DSvU skal udvikle sig. Det er også på repræsentantskabsmødet, at DSvU´s hovedbestyrelse vælges.

 

Repræsentantskabsmøde 2017:

 

Repræsentantskabsmødet 2017 afholdes:

 

Lørdag den 11. marts

Klokken 10.00

 

Sørbyhallen

Kirkerupvej 16

4200 Slagelse.

 

Tilmelding: senest 24. februar.

Forslag til behandling fremsendes senest 24. februar.

 

Mailadresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Emne: rep. møde

 

Materialer og dokumenter til repræsentantskabsmøde 2017: (OPDATERES)

Indkomne forslag:

 

Læs invitationen her:

 

DSvU opfordrer til at deltagerne i videst muligt omfang kører sammen.

 

 

Generelt om repræsentantskabsmødet 

 

Repræsentantskabet udgøres af de klubber der er medlem af DSvU og er sammensat på følgende måde:

Hver klub der har over 10 medlemmer udpeger 1 repræsentant pr. påbegyndt 20 medlemmer. Det betyder at har en klub 45 medlemmer, skal den udpege 3 repræsentanter.

 

Det er medlemstallet pr. 1. januar, der er afgørende for antallet en klubs antal af repræsentanter.

 

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

 

Regler for afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde.

 Der indkaldes til det ordinære repræsentantskabsmøde senest 4 uger før det afholdes. Hovedbestyrelsen fastsætter tid og sted for repræsentantskabsmødets afholdelse. Indkaldelsen til repræsentantskabsmødet udsendes af hovedbestyrelsen og skal indeholde tid og sted for mødet.

 

Forslag der skal behandles på repræsentantskabsmødet.

Forslag, som klubberne ønsker behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være indsendt til hovedbestyrelsen senest 2 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse.

 

Materiale der skal sendes til klubberne i forbindelse med repræsentantskabsmødet.

Senest 8 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse udsender hovedbestyrelsen følgende til orientering for de tilsluttede klubber:

 

1.   Hovedbestyrelsens beretning for den forløbne periode.

2.   Dansk Svæveflyver Union's regnskab for det forløbne regnskabsår.

3.   Forslag, som hovedbestyrelsen ønsker behandlet.

4.   Forslag, som klubberne ønsker behandlet

 

 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Såfremt det er relevant, kan der afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Dette kan enten indkaldes af hovedbestyrelsen på eget initiativ eller hvis 1/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer ønsker det, kan disse kræve at hovedbestyrelsen indkalder et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

 

For en mere detaljeret gennemgang, henvises til DSvU’s love.

 

Referater