Projekter på Arnborg i 2014 - Opdateret

Igen i år er der en lang række af mindre og større projekter på Svæveflyvecenter Arnborg som gerne skulle gøre nationalcentret både bedre og pænere.

Fælles for mange af projekterne er også at gennemførelsen kun er muligt med stor hjælp fra de frivillige fra klubberne på Arnborg - også gæster på Arnborg hjælper beredvilligt til. Tak for det.

Nedenfor er beskrevet en række af sommerens projekter.

Efterisolering af hovedbygningen.

Projektet omkring efterisolering af hovedbygningen indledes i vinteren 2012, hvor hjørnet omkring DSvU's administration blev efterisoleret og beklædt. Arbejdet med efterisolering viste sin tydelige effekt på vinterens varmeregning, som faldt drastisk.

I foråret 2014 fortsatte AB arbejdet. Målet var at komme omkring hele sydgavlen. I  løbet af juni er hele sydgavlen blevet efterisoleret og beklædt.

 

2014-06-26 10.49.46_1024x768   DSvU Hovedbygning_2014

 

Maling af hovedbygningen.

 

Som afslutning på efterisoleringsprojektet, hvor hovedbygningen fik ny beklædning af træ, blev det besluttet at male bygningen i samme grå farve som hangarerne på centret. Takket være en stor indsats fra både slæbepiloten og DaSK er det lykkedes på ganske kort til at blive færdige med malerarbejdet på den store bygning. Resultatet er blevet rigtigt flot her hvor stort set kun sokel mangler maling.

Arnborg 2014_-_projekter_22  DSvU Hovedbygning_2014

Nyt benzinanlæg.

De "gode" gamle bensinstandere til både AV-gas og benzin stod over for en udskiftning. Vi kan roligt slå fast at etablering af nyt banzinanlæg ikke er noget man bare lige gør - bl.a. træder en lang række bestemmelser for indretning og udførelse i kraft ved anlæg af nyt. Så det tog noget tid af få tilladelserne hevet hjem - og den nye tankplads, med bl.a. olieskiller og pumpebrønd samt spild-alarm etc., krævede en del mere gravearbejde end man skulle tro, dog også forstænket at fundet af ældre rør som skulle følges og fjernes. Anlægget nåede kun med nød og næppe at blive klar til sæsonen.

 

 Tankpladsen udgraves 2014

 ... men resultat blev godt. Seneste tilføjelse er at den store vold øst for anlægget er blevet kraftigt beskåret for at give mere plads på flyvefeltet.

Nyt tankanlæg på Arnborg 2014

 

Renovering af den gamle vognport (vognport 1)

Tilbage i 2013 planlagde man op til budgetlægningen at renovere den gamle vognport. En række af brugerne på centret planlagde renoveringen og ville stå klar til arbejdet her i 2014. Projektet var nær ikke blevet til noget da efterårets 2 store storme nær havde taget livet af den gamle vognport. En stor del af beklædningen knækkede i stormen - og havde også nært sendt taget på en flyvetur. (Se den "spændende" video her)

Bygningen holdt - og efterfølgende forhandling med forsikringen resulterede i en aftale om at erstatningssummen for udbedringen af skaderne blev konverteret til et kontantbeløb så vi kunne komme længere med frivilligt arbejde. I foråret tog de frivillige så fat. Bygningen får ny beklædning i stålplader og meget at træværket udskiftes og forstærkes som led i projektet. Efter endt istandsætning vil bygningens sider fremstå nye og flotte som på de øvrige hangarer på centret. For 2015 drømmer vi om fornyelse af fronten herunder isætning af nye porte.

Der skal fra både AB  og DSvU lyde en stor tak til projektleder Johnny "Jet" jensen og hans mandskab; Mogens Fahlgren, Ib Wienberg, Knud Erik Sørensen, Jørgen "Pjuk" Friis, Per Thorsten, Jan Schmeltz Pedersen, Jørgen Agesen, Ib Overgaard, Øjvind Frank, Jens Binderup, Brian Pavia Christensen, Jørgen Bruun samt de eksterne konsulenter; Henrik "Gumme" Gormsen, Søren Grum-Schwensen og Morten Ebler.

Renovering af vognport1 2014   Arnborg 2014_-_projekter_5

 

Nyt maskinhus.

Det nye maskinhus, som er en erstatning for "stakladen" der lå hvor Billunds klubhus nu er opført, har endeligt fundet sin placering vest for vognport 1. Fundamentet blev støbt i uge 25 og vi forventer at stålspær leveres og monteres i uge 27. Vi håber herefter at kunne få hjælp fra endnu en håndfuld frivillige til montering af tag og stålplader. 

 Fundament til nyt maskinhus 2014   Arnborg 2014_-_projekter_27 

Maskinhus- 3_800x600  Maskinhus- 4_800x600

Renovering af elstandere ved campingarealet.

I vinter 2013/forår 2014 oplevede vi en lang række proplemer med elstanderne på campingarealet - særligt i fugtigt vejr!! - en udskiftning var nødvendig. Samtidigt var der fra AB's side et ønske om af forbedre mulighederne for at aflåse fastlægger-campisternes strømudtag så vi i langt højrede grad får vished for faktureringsgrundlaget for el-forbruget, hvilket i takt med de gamle standeres forfald er blevet et stigende problem. Resultater blev helt nye standere med elektroniske målere samt mulighed for at fastlæggercampisten kan isætte hængelås på egen kontakt. 

Nye elstandere på campingarealet 2014

Yderligere konstateredes det at centret generelt har problem med kapaciteten på den eksisterende hovedledning - særligt Signesvej og hangarerne har lidt under for lav spænding. Afviklingen af sommerens VGC-rally krævede desuden langt mere energi end ved tidligere arrangementer hvorfor man ikke turde binde an på at vores net ville kunne klare opgaven.  Energimidt var enige i betragtningen og nedgravede i forsommeren ekstra hovedledning til centret. Den nye hovedledning tilgår dels hovedbygningen og fortsætter over "trekanten" til signesvej hvor ny måler er placeret.

Nyt elkabel til centret 2014