Konference 2016

Formandsmøde 2016: Minireferat og præsentationer

Formandsmøde søndag den 13. november 2016 på
Trinity Hotel & Konferencecenter, Fredericia

Dagsorden:

 1. 'Rigets' tilstand v Ole Gellert Andersen
  • Regnskab 2016 – sådan som det forventes at slutte
  • Budget oplæg til 2017
  • Kommentarer og debat
 2. Perspektivplan v Peter Eriksen
  • Oplæg til debat
 3. DIF Strategiproces v Peter Eriksen
  • Orientering og oplæg til debat
 4. KDA orientering v Peter Eriksen

Pkt. 1): 'Rigets' tilstand v/Ole Gellert Andersen.

cnj.dk.IMG 3281aSOle Gellert gennemgik det forventede 2016 regnskab (der er stadig er par måneder tilbage af regnskabsåret) sammenstillet med budgettet for 2016 og fremlagde tankerne bag budget 2017, der skal fremlægges til godkendelse på Repræsentantskabsmøde 2017. Der var enkelte spørgsmål, men ikke nævneværdige indvendinger mod tankerne.

Lars Agesen-Pagh orienterede om en forventet mindre stigning i bidraget til Nordic Gliding bladet forårsaget af det faldende medlemstal (der er ikke 100% proportionalitet mellem oplagsstørrelse og omkostninger). Der var enkelte forslag til alternative strategier. 

Ole's præsentation:

 

Pkt. 2): Perspektivplan v/ Peter Eriksen

cnj.dk.IMG 3292aSPeter Eriksen gennemgik tankerne bag den perspektivplan for perioden 2017 - 2027, som er udsendt til klubberne til kommentering, og som man fra HB's side håber på at få godkendt ved repræsentantskabsmødet i 2017. "Planen markerer", sagde Peter, "at vi i mange år har kæmpet med overgangen til EASA regelsæt, men at det nu er tid til at begynde at se fremad og få bragt fokus det, som det virkelig handler om, nemlig svæveflyvning".

Et centralt tema var den alarmerende medlemsudvikling og de modforholdsregler, som man ser sat i spil for at tilvejebringe en bedre balance mellem medlemstilgang og -afgang og for at få etableret en sundere balance mellem aldersgrupper og køn.

Peter kom også ind på de kommentarer, der indtil videre havde været fra klubberne.

Der var en del spørgsmål til præsentationen, men forsamlingen var overvejende positiv.

Peters præsentation:

 

Pkt. 3): DIF Strategiproces v Peter Eriksen

Peter Eriksen gennemgik, hvordan Dansk Idrætsforbund, DIF, har ændret sin støttestruktur fra 2018 og fremad, således at tilskud fremadrettet i meget højere grad gives til strategiske udviklingsprojekter, der understøtter DIF's politiske mål, herunder bl.a. at "opnå verdens højeste idrætsdeltagelse" og at "sikre et mangfoldigt idrætsbillede". Det sidste indebærer bl.a. en mere ligelig kønsfordeling og flere yngre kræfter, både blandt udøverne og i klubbernes ledelse. Udfordringen for DSvU er selvfølgelig at tilrette vores virksomhed, således at vi bevarer eller øger vore tilskud fra DIF, der udgør ca. 50% af DSvU's indtægsgrundlag. HB har sammen med DIF konsulenter udarbejdet forslag til såkaldte "strategiske akser". DIF har været så imponeret af arbejdet fra DSvU, at man ligefrem anvender det som eksempel overfor andre forbund. Når/hvis oplægget godkendes hos DIF's bestyrelse, vil næste skridt være at involvere klubber samt DSvU's udvalg i spørgsmålet om, hvordan målene skal nås.

Ole Gellert nævnte som eksempel på praktisk implementation, at der tales om "motivationsfremmende tilskud" til klubberne, som fx. økonomisk belønning for udstedelse af S-certifikat, diplombetingelser mv.

Der blev stillet spørgsmål, men der var ikke nævneværdige indvendinger mod HB's tilgang til udfordringen.

Peter's præsentation:

 

Pkt. 4): KDA orientering v Peter Eriksen

Som berørt i Peter Eriksens leder i sidste nummer af Nordic Gliding pågår der lige nu en en forventningsafstemning mellem DSvU og Kongelig Dansk Aeroklub, KDA. Der er ikke ubetinget tilfredshed med KDA's ydelser og KDA's evne til varetage svæveflyvesportens interesser i nationale og internationale sammenhænge. Peter Eriksen gennemgik HB's synspunkter. Udvalgsarbejdet forventes at føre til en afklaring omkring jul. Der var ingen nævneværdige indvendinger mod HB's stilling i sagen.

Ingen præsentation.

 

Svæveflyvekonference 2016: Minireferat og præsentationer

Konferencedel lørdag den 12. november 2016 på
Trinity Hotel & Konferencecenter, Fredericia

10.00 - 10.10: Velkomst og praktisk information

v/Peter Eriksen og Bent Karlsson

cnj.dk.IMG 3168a cnj.dk.IMG 3174a

Peter Eriksen bød velkommen til konferencen og måtte i samme åndedrag meddele, at vores hovedtaler, hollandske Loek Boermann, desværre var blevet forhindret i ugens løb pga. dødsfald i den nærmeste familie. Forskellige alternativer havde været vurderet, men i sidste ende havde arrangørerne besluttet blot at forlænge pauserne. At dømme efter bøvlet med at sammenkalde deltagerne igen efter hver pause var det ikke noget dårligt valg:-)

Bent gennemgik de praktiske detaljer. 

 

10.10 - 10.15: Ekstrapunkt: Juniorlejrstafetten.

v/Bent Karlsson

cnj.dk.IMG 3273a

Bredde- og Juniorudvalget havde i 2016 valgt at udlicitere afholdelse af Juniorlejren til en sjællandsk svæveflyveklub, og det kom der en forrygende oplevelse ud af, både for juniorerne og for Polyteknisk Flyvegruppe, som er den klub, der løb af med værtsskabet.

Bent Karlsson overrakte på vegne af DSvU en særlig stafet til klubbens formand, Morten Bennick, som tak for indsatsen. Morten havde samtidigt været den drivende kraft bag afholdelsen.

Da PFG'erne havde vist en ganske særlig ømhed overfor den Ka-6'er, som en af juniorerne havde medbragt, består stafet'en netop af en model af en Ka-6 bygget af Jørgen Korsgaard fra HB.

Læs mere om Juniorlejr 2016 her. 

I 2017 skal Juniorlejren afholdes hos en klub i Jylland eller på Fyn. Bent Karlsson opfordrede de jysk/fynske klubber til at melde ind, når værtsskabet går i udbud i løbet af kort tid.

 

10.15 - 11.00: 630+ km rekordflyvninger i Danmark, optimal udnyttelse af termikken mv.

v/Mads Lykke

UlrikFriis.dk.DSC 0027aS

Mads Lykke havde valgt at vinkle sin præsentation sådan, at den blev en appetitvækker og praktisk vejledning til, hvordan man kaster sig over de virkelig lange og udfordrende flyvninger i Danmark, og sluttede af med at vise billeder og loggertracks mv. fra sin og Stig Øyes flyvninger i den fantastiske weekend 14 - 15/6 2014.

Ordet "fantastisk" blev udfordret: Mads forklarede nemlig, at det ikke er det, vi normalt forstår ved "kanonvejr", der kræves for den slags flyvninger, men noget andet.

Lidt mod Mads' vilje fik deltagerne lirket ud af ham, hvordan Mads mener, at det er muligt at gennemføre en 750 km FAI trekant med start i Danmnark. Den hemmelighed kommer kun deltagerne til gode. Resten af foredraget kan hentes på nedenstående link  (ca. 4 MB):

 

11.15 - 12.00: Om DIY Flight Computers og meget mere for nørderne

v/Morten Nørgaard.

UlrikFriis.dk.DSC 0030aS

Ingen tvivl om tilhørernes tekniske interesse: Man kunne høre en knappenål falde til gulvet, og knapt en deltager havde kontakt med ryglænet, da Morten gennemgik sine erfaringer med det at bygge eget variometer og egen flyvecomputer baseret på forholdsvis lettilgængelige (og billige) dele som E-bogslæsere, open-source software, minicomputere og mobiltelefoner. Morten magtede også at vinkle sin præsentation, således at indholdet kunne bruges både af folk med eget fly og folk, som er bundet af de begrænsninger, som anvendelse i klubfly giver.

Særdeles modigt tilbød Morten sparring til andre, som har fået mod på at bygge tingene selv.

Præsentation (ca. 5 MB)

 

12.00 - 13.00: Frokost

UlrikFriis.dk.DSC 0072aS 
 Arne Boye fanget ved et af de flotte kageborde i dagens løb

 

13.00 - 13.45: Aerodynamik: Going into detail about the design methods changing from trial and error, by jumping off a rock, to 3D computations today.

v/Annemiek Koers, NL

cnj.dk.IMG 3210a

"Under Kvinde-VM i 2015 kom en dansk materielkontrollant for skade at belære en af deltagerne om nogle aerodynamiske aspekter. Det skulle han ikke have gjort, for den kvindelige deltager viste sig at være professor i aerodynamik!"

Sådan blev det ihvertfald sagt, men sandheden er, at hollandske Annemiek Koers studerer aerodynamik på universitet i Delft og er i gang med sit master afgangsspeciale, der netop handler om aerodynamisk optimering af svævefly. I sit bachelor speciale har hun arbejdet med aerodynamisk opdatering af en solcelledrevet bil og har - bare som et lille kuriosum - vundet VM i kørsel med sådanne i Australien.

Annemieks arbejde handler ikke pt. om grunddesign ligesom sin læremester, Loek Boermann, men om optimering af eksisterende designs, bl.a. ved modificering af krop-vinge overgang, identificering og udbedring af uheldige strømningsflow o.m.m.

Hendes præsentation gav deltagerne en komplet (?) gennemgang af de metoder, som aerodynamikere i tidens løb har anvendt til at forstå og udbedre aerodynamiske aspekter: vindtunneller, trykprober, uldtråde, mikrofoner, temperaturmålere, IR-kamera'er, olie-flow, og UV-kamera'er, laser-fotogrering af flow hen over udvalgte snitflader, computersimuleringer, in-flight testing af dele af et design o.m.m. De fleste metoder er for avancerede til, at de kan anvendes af hobby-aeronauter, men nogen af dem kan faktisk. Fx. viste hun, hvordan en lidt for stor sprække mellem hood-ramme og krop komplet kan ødelægge flow'et omkring hele kroppen, og hvordan man med en mikrofon kan måle sig til, om dette forhold er i orden på eget fly. Med fremkomsten af de små, billige action-kamera'er burde det også være muligt for hobby-aeronauten selv at visualisere flowet omkring mistænkte dele af flyet vha. uldtråde og/eller olie-flow. Annemieks præsentation gav først og fremmest en fornem forståelse for, hvordan små uhensigtsmæssigheder i flow'et kan have en dramatisk virkning på luftmodstanden og dermed også for, hvor meget man kan hente ved at udbedre dem. 

Præsentation (ca. 3 MB)

 

14.30 - 15.30: Om brug af elmotor i svævefly

v/Lars Øyno, Norge 

cnj.dk.IMG 3237a

På opfordring havde arrangørerne ledt efter en foredragsholder, der kunne fortælle om brug af elmotor i svævefly. Og det kan norske Lars Øyno, der har ejet og fløjet en LAK 17B FES i 3 sæsoner nu. Konceptet med en lille elmotor, der starter øjeblikket og ikke giver nævneværdig aerodynamisk modstand, er klart overlegent over de nuværende benzinmotorer. Men udfordringen er lige så klar: batterikapacitet og dermed rækkevidde. Lars dækkede området med en række erfaringsbaserede anbefalinger, der faktisk står i modstrid med flyets egen håndbog. Lars kom ligeledes ind på de (minimale eller ikke-eksisterende) vedligeholdelsesmæssige aspekter, batteriopladning og -levetid, batteriupgrade, flyvning i regn o.m.m. En interessant debat udspandt sig, om hvordan disse motorer vil ændre vores flyvemæssige adfærd.  

Spørgelysten var meget stor, så ingen tvivl om, at Lars dækkede et område, der har stor fokus hjemme i klubberne.

Præsentation (ca. 2 MB):

 

16.00 - 16.45: Flyvning i Andesbjergene

v/Ole Refsgaard

UlrikFriis.dk.DSC 0080aS

Som afslutning på temaet om store flyvninger, fortalte Ole Refsgaard om sine fantastiske flyvninger i en Nimbus 4DM i Argentina i 2014 med franske Jean-Marie Clement og fik nærmest forsamlingen til at gå helt i svime over de flotte naturbilleder. 

Som et kuriosum sluttede han af med at vise loggerfilsafspilning fra en flyvning den allersidste dag, hvor de lokale ikke mente, at vejret rigtigt duede til noget særligt: en 100 km FAI trekant gennemført med 245 km/t. Flyvningen foregik med afgang i 7000 MOH, og der blev ikke kurvet en eneste gang undervejs. For at sikre sig, at det ikke kunne gøres bedre, fløj de lige turen en ekstra gang. Og en gang mere. Hvorefter de fløj de ca. 150 km tilbage til startflyvepladsen....

Ole besøgte kun stedet i 8 dage og havde alligevel held til at opnå en masse store flyvninger til en pris, der slet ikke lød så afskrækkende, som man kunne frygte. En del spørgsmål handlede netop om, hvor nemt eller svært det ville være for andre, at tage over og få tilsvarende oplevelser, når luftrum og klimaændringer nu har gjort det så svært at flyve højt i Europa. Konklusionen var ikke helt entydig: Argentina plages ikke af luftrumsbegrænsninger, selvom de da har kontrolleret luftrum, men bøvlet med at få fly ind og ud af landet gennem en (korrupt?) told har fx. skræmt Jean-Marie Clement fra at gentage sine ekspeditioner derover. Chile er formentlig et bedre bud....

Præsentation (ca. 2 MB). Bemærk, at præsentationen indeholder links til nogle temmeligt store videofiler (hhv. 130 MB og 700 MB) som du må downloade til din computer, hvis du vil have dem vist. Du kan ikke forvente, at de vil være tilgængelige for download i al evighed.

 

19.00 - : Aftensmad og aftenprogram

BentKarlsson.dk.20161112 203800 Richtone HDR 1 a

BentKarlsson.dk.20161112 203823 Richtone HDR 1 a

BentKarlsson.dk.20161112 203833 Richtone HDR 1 a

BentKarlsson.dk.20161112 203842 Richtone HDR 1 a

To akademikernørder blandt arrangørerne havde valgt at følge op på aerodynamiktemaet med en række teorispørgsmål, netop omkring aerodynamik. Tanken var at sikre sig, at folk nu også havde forstået emnet. Men hvis de troede, at der ville komme en seriøs snak ud af det, så tog de ganske alvorligt fejl. Heldigvis da.

Det blev en overmåde festlig aften, med det ene latterbrøl efter det andet over de kreative besvarelser. Referenten tør ikke engang prøve på at gengive, hvad de tørre spørgsmål satte gang i. Han konstaterer blot, at klokken 2 om morgenen gik snakken fortsat på de høje nagler, omend den undervejs havde bevæget sig ud ad mange tangenter.

Selv nørder KAN have det sjovt.

 

Fra udstilllermessen:

UlrikFriis.dk.DSC 0069aL 
Morten Habekost (med blikket mod kameraet) og Dan-Glide udstillede bl.a. Pipistrel Taurus

 

UlrikFriis.dk.DSC 0033aL 
Erik Benekou (med blikket mod kameraet) udstillede produkter fra sit firma EB-Avonics, heriblandt en del produkter fra Slovenske LX-Navigation, og gav konferencerabat ved hurtige handler.

 

UlrikFriis.dk.DSC 0077aL
Jens Chr. Pedersen fra Svævethy (yderst til højre), som har taget initiativ til fællesimport af 8.33 kHz kanalafstand VHF-radioer og Mode-S transpondere af mærket Trig, gjorde reklamer for produkterne.

 

UlrikFriis.dk.DSC 0063aL 

Morten Habekost (nr. 2 fra venstre) fra Dan-Glide havde inviteret Uroš Krašovic fra slovenske LX-NAV til at komme og vise firmaets produkter, som Morten er dansk forhandler af. Uroš Krašovic (den velklædte unge mand til venstre) er den samme person, som holdt foredrag om firmaets produktstrategi ved svæveflyvekonferencen i 2012 - se her.

Svæveflyvekonference 2016: Samlet program

Så er vi efterhånden kommet så langt, at vi kan præsentere det samlede program for lørdagen med tider. Aftenprogrammet udestår (Gode ideer modtages med glæde). Følg med her på siden. 

Konferencedel lørdag den 12. november 2016 på Trinity Hotel & Konferencecenter, Fredericia.

 

Tidsrum    Scenekunstner Introduktion Programpunkt
0900 - 1000 BentKarlsson.dk.Breddeseminar 9aS      Rundstykker og kaffe
1000 - 1015

 PeterEriksen.dk.PeterIASG29LeznoS

cnj.dk.P1060744aS

Peter Eriksen
Bent Karlsson
  Velkomst og praktisk information
1015 - 1100  MadsLykke.dk.IMGP7155a Mads Lykke Claus Nedergaard  630+ km rekordflyvninger i Danmark, optimal udnyttelse af termikken mv.
1100 - 1115       Pause
1115 - 1200  MortenNoergaard.dk.221038 10151717113667326 631072604 o edited 1 Morten Nørgaard Lotte Engelund

 Om DIY Flight Computers og meget mere for nørderne.

1200 - 1300  BentKarlsson.dk.Breddeseminar 9aS     Frokost
1300 - 1345  LoekBoermans.nl.Self01 Loek Boermans, NL Peter Eriksen 

 Aerodynamik: Udvikling af Concordia samt brug af "Boundary Layer Suction"

(På engelsk)

1345 - 1400       Pause
1400 - 1445  AnnemiekKoers.nl.Self01 Annemiek Kors, NL Ulrik Friis Aerodynamik: Going into detail about the design methods changing from trial and error, by jumping off a rock, to 3D computations today.
1445 - 1515       Kaffepause
1515 - 1600  cnj.dk.IMG 1046 compAL Lars Øyno, NO Claus Nedergaard  Om brugen af elmotor i svævefly (på norsk)
1600 - 1615       Pause
1615 - 1700  OleRefsgaard.dk.DSC02715aL Ole Refsgaard Lotte Engelund

 Flyvning i Andesbjergene

1700 - 1715  cnj.dk.P1060744aS Bent Karlsson   Afrunding
1715 - 1830       Pause
1830 - 

 BentKarlsson.dk.IMGP1632

BentKarlsson.dk.IMGP1665a

    Aftensmad og aftenprogram

Hele dagen: Udstillermesse og stumpemarked i det foyeren.

 

 

Konference 2016: Du kan nå det lidt endnu

Trinity Hotel og Konferencecenter har givet os en uge mere til at få de sidste med på vognen. Så det betyder, at sidste tilmeldingsfrist nu er rykket til

 • Fredag den 28/10 2016 kl. 12:00.

På dette tidspunkt vil tilmeldingsmodulet blive nedlukket og opgørelse sendt til Trinity. Trinity refunderer ikke frameldinger efter dette tidspunkt, og det princip må nødvendigvis også gælde for vore medlemmer. 

Apropos tilmeldingsmodulet, så er vi gjort bekendte med, at det kan drille i bestemt browsere, men det ikke noget, vi kan nå at fikse i år. Er det helt umuligt, så tag kontakt til administrationen via de kanaler, der er angivet på medlem.dsvu.dk/dsvu_kontakt.