Konference 2014

Udviklingskonference/formandsmøde 2014: Minireferat

DSvU Udviklingskonference og formandsmøde 2014

Dato og sted

8 - 9/11 2014
Fjeldsted Skovkro
Store Landevej 92
5592 Ejby, Fyn

BentKarlsson.dk.Formandsmoede loevhang_i_boeg_m_andehus_a

Stemningsbillede fra Fjeldsted Skovkro november 2014 af Bent Karlsson

Lørdag den 8. november: Udviklingskonference

Tid Taler Punkt
10:00 - 10:15

Poul Hørup og Bent Karlsson, HB

Poul Hørup

Velkomst og præsentation af weekendens program

Præsentation her:

  pdf Poul Hørup, HB: Velkomst til udviklingskonference og formandsmøde 2014 (700 KB)

Bent Karlsson

10:15 - 11:45

Arne Wangsholm, Norge pva. EGU Working Group om klubudvikling.

Arne Wangsholm

Klubudvikling, tendenser i Europa

  pdf Arne Wangsholm: Klubudvikling og tendenser i Europa (3.06 MB)

Juniorerne til stede

13:00 - 14:10 Jens Chr. Pedersen, Svævethy

Initiativ til samlet indkøb af 8,33 kHz radioer samt mode-S transpondere

  pdf Jens Chr. Pedersen, Svævethy: Tilbud vedr. fællesindkøb af 8,33 kHz radioer og transpondere (2.19 MB)

14:10 - 15:30

Claus Nedergaard Jacobsen, Bredde- og Udviklingsudvalget

Claus Nedergaard Jacobsen

Om en ny og konstruktiv vinkel på at forstå vore udfordringer med det faldende medlemstal

Præsentation her:

pdf Breddeudvalget: En ny måde at forstå vore medlemsudfordringer på og Breddeudvalgets tilgang (1.40 MB)

Desuden henvisninger til:

  pdf Operation Optima - fransk markedsanalyse fra 2000 i tysk oversættelse (123 KB)

  pdf Rolf Grostøl: Referat af udviklingsseminar/formandsmøde 2011 (327 KB)

  pdf Rolf Grostøl: Notater fra Vissenbjerg seminar 2012 (231 KB)

 

 

16:00 - 17:00  

Klubberne fortæller om initiativer

Tanken med denne blok var ikke, at klubberne skulle fortælle uddybende, men blot væde appetiten. Interesserede kan kontakte foredragsholderne for uddybning. I år var der tale om 4 opfordrede klubber.

 

Per Givskov, Vejle

Per Givskov

Talte om

 • En metode til at muliggøre en “Kom og gå, som du vil” kultur.
 • En kultur, hvor det frivillige arbejde er drevet af lyst og ikke af pligt
 • Beslutningskriterier, når en frivillig tilbyder at påtage sig en opgave
 • TMG som værktøj til at udfylde behovet for de travle.
 • Stor fokus på at lette den daglige drift: “Hvis wirehenteren til 10.000 kr giver for meget bøvl, så køb en til 30.000 kr”
 • Fokus på motivation mere end på gammeldags styring
 

Anders Husted Madsen, Herning

Anders Husted Madsen

Præsentation her:

  pdf Anders Husted Madsen: Initiativer i Herning Svæveflyveklub (961 KB)

 

Michael Rasmussen, Aarhus

Michael Rasmussen

"Talepapir" her:

  pdf Michael Rasmussen: Initiativer i Aarhus Svæveflyveklub (254 KB)

 

Lotte Engelund, FFF

Lotte Engelund

Gennemgik mundtligt et dokument, som allerede har ligget på medlem.dsvu.dk et stykke tid:

  pdf Lotte Engelund, FFF: Om initiativer i FFF (120 KB)

17:00 - 18:30

DGI (Dansk Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninge) v/Jesper Larsson

Jesper Larsson, DGI

Om DGI's tilgang til breddearbejdet.

Præsentation her:

  pdf Jesper Larsson, DGI: Oplæg til Dansk Svæveflyver Union (1.32 MB)

Desuden henvisninger til:

  pdf Karsten Østerlund, CISC: Om frivillige og frivillighed (1019 KB)

19:45 - 22:30

Lotte Engelund, Bredde- og Udviklingsudvalget

Lotte Engelund

Caféaften, hvor dagens emner drøftes omkring caféborde

Sammendrag og notater her:

  pdf Breddeudvalget: Sammendrag af input fra Cafeaften (313 KB)

Lotte Engelund introducerer

Cafemøde

 

BentKarlsson.dk.Breddeseminar 9a
Stemningsbillede fra frokosten. Foto: Bent Karlsson

 

Søndag den 9. november: Formandsmøde

 

Tid Taler Punkt
08:30 - 09:15

 Poul Hørup, HB

Poul Hørup

"Rigets tilstand" (Hvad sker der i Unionen)

Præsentation her:

  pdf Poul Hørup, HB: Rigets tilstand (1.29 MB)

 

 

09:15 - 10:00

 Ole Gellert Andersen, HB

Ole Gellert Andersen

Budget og investeringer 2015

Præsentation her:

  pdf Ole Gellert Andersen, HB: Budget 2015 - og planen bag budgettet (492 KB)

10:00 - 10:15 

Lars Agesen-Pagh, DSvU Administrationen

Lars Agesen-Pagh

Ny DSvU hjemmeside

Talte om:

 • Redaktionsudvalgets fødsel, sammensætning og arbejdsmetode
 • Tanker og planer for næste version af DSvU hjemmesiden
 
Smagsprøve her (Betaversion af den offentlige forside):

 

10:30 - 10:45

Poul Hørup, HB

Poul Hørup

Om arbejdet med den nye perspektivplan for DSvU

Præsentation her:

  pdf Perspektivplanudvalget: Status og fremtidsplaner (349 KB)

10:45 - 11:00 

Ole Gellert Andersen, HB

Ole Gellert Andersen

 

DSvU Luftrumsudvalg


Ingen præsentation. Der arbejdes på at sammensætte et udvalg, som skal komplementere KDA’s tilsvarende i spørgsmål af særlig svæveflyvemæssig interesse.
11:00 - 11:15

Poul Hørup, HB, på vegne af Michael Kristensen

 

Poul Hørup

Arbejdet med ATO (“Approved Training Organisation”)

Præsentation her:

  pdf Michael Kristensen, HB:Implementering af ATO og nye FCL regler (168 KB)

11:15 - 11:45

Ole Gellert Andersen, HB

Ole Gellert Andersen

 

Oplæg til samarbejdsaftale med DULFU (UL-unionen)

Præsentation her:

  pdf Ole Gellert Andersen, HB: Oplæg til samarbejdsaftale med DULFU (272 KB)

 
13:00 - 13:30 

Øjvind Frank, Konkurrenceudvalget

Øjvind Frank

Konkurrenceudvalget har ordet.

"Talepapir" her:

  pdf Konkurrenceudvalget: Status 2014 og fremtidsplaner, især Kvinde-VM 2015 (1.56 MB)

13:30 - 14:00 

Klaus Vang, Arnborgudvalget

Klaus Vang

Arnborgudvalget har ordet.

Præsentation her:

  pdf Arnborg Udvalget: Status for 2014 og planer for fremtiden (675 KB)

14:00 - 14:30

Bent Karlsson, Bredde- og Udviklingsudvalget

 

Bent Karlsson

Bredde- og Udviklingsudvalget har ordet.

Præsentationer her:

  pdf Breddeudvalget: Om kommende tiltag fra udvalget (212 KB)

  pdf Breddeudvalget: DIF Fordelingsnøgle 2015 (39 KB)

Desuden referencer til (ikke gennemgået):

  pdf Breddeudvalget: Opfølgning på Konference 2013 (300 KB)

 

Anvendte “Pausevideoer” (YouTube links):

 • Arne Martin Guettler, Norge:
 • Subaru reklame: “
 • ” - kommende kendingsmelodi for Kvinde-VM 2015.
 • ” - ikke tilladt for voksne over 26!!

Konference og formandsmøde set med norske øjne: En opsummering af Arne Wangsholm henvendt til det norske "styre". Bringes med tilladelse fra Arne.

På gensyn i 2015

Bredde- og Udviklingsudvalget

Udviklingskonference/formandsmøde 2014: Program

 

Program for Breddeseminar og formandskonference 8. – 9. november 2014 på Fjeldsted Skovkro

repmde deltagere

 

Lørdag d. 8. november
9:30 – 10:00 Registrering
10:00 – 10:15 Velkomst og præsentation af weekendens program
10:15 – 11:45 Arne Wangsholm: Orienterer om initiativer og udfordringer i svæveflyveverdenen
12:00 – 13:00 Frokost
13:00 – 14:30 Claus Nedergård Jacobsen spørger HVORFOR mister vi medlemmer?
Bredde- og udviklingsudvalgets tilgang til udfordringen.

14:30 Kaffe

15:oo – 16:00 Klubberne fortæller om initiativer

16:00 – 17:30 DGI v Jesper Larsson fortæller om DGI´s tilgang til breddearbejde

18:00 Middag

19:30-22:00 Cafeaften v Lotte Engelund fra Breddeudvalget introducerer
Dagens tråd fortsættes ved cafebordene, hvor der vil være forskellige indfaldsvinkler til emnet.

Søndag d. 9. november
Formandsmøde:
08:30 – 09:15 ”Rigets tilstand” (Hvad sker der i Unionen) /v Poul Hørup
09:15 – 10:00 Budget og investeringer 2015 /v Ole G Andersen
10:00 – 10-15 Præsentation af ny hjemmeside /v Lars A Pagh
10:15 – 10:30 Kaffepause
10:30 – 10:45 Perspektivplanarbejdet /v Poul Hørup
10:45 – 11:00 Luftrumsudvalg /v Ole G Andersen
11:00 – 11:15 Det videre arbejde i ATO /Michael Christensen
11:15 – 11:45 Samarbejdsaftale med DULFU /Ole G A og Poul H
11:45 – 12:00 Opsamling på formiddagens program /Alle
12:00 – 13:00 Frokost
13:00 – 13:30 Konkurrence udvalget har ordet KU
13:30 – 14:00 Arnborgbestyrelsen har ordet AB
14:00 – 14:15 Breddeudvalget har ordet Breddeudvalget
14:15 – 14:30 Afrunding og kaffe

Udviklingskonference/Formandsmøde 2014

 

Invitation til formandsmøde samt udviklingskonference i Fjelsted den 8.-9. november 2014

formandsmdet 2012

(Også udsendt som unionsmeddelelse nr. 22)

Igen i år er der tale om et lørdag-søndagsarrangement, hvor selve formandsmødet vil blive afholdt søndag, mens konferencen vil blive afviklet med start lørdag formiddag og afsluttet søndag formiddag.

 

Alle unionens medlemmer har adgang til konferencen, mens formandsmødet er forbeholdt repræsentanter for klubber og union.

Den endelige dagsorden er endnu ikke fastlagt, ud over at vi også i år vil fremlægge vores første ud-kast til budget for 2015 samt orientere om relevante emner.

Formandsmødet afholdes på:

Fjelsted skovkro
Store Landevej 92
5592 Ejby

Tidspunktet:

Lørdag, den 8.november 2013 kl. 9,30
Søndag, den 9.november 2013 kl. ca. 17.00

Tilmelding:

Tilmelding til svæveflyvekonferencen og formandsmødet skal ske til unionskontoret via e-mail på
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest: Lørdag d 1. november 2014.

Ved tilmelding er det vigtigt at man indikerer hvilken deltagerkombination man ønsker – Se nederst.


Målgruppen for svæveflyvekonferencen er alle, der interesserer sig for udvikling af vores Union, sport, klubber og medlemsfastholdelse. Klubberne opfordres til at invitere et juniormedlem med.

Målgruppen for formandsmødet er klubformænd, men hovedbestyrelsen ser meget gerne deltagelse af yderligere et bestyrelsesmedlem fra den enkelte klub.

Økonomi:
Unionen dækker omkostninger til forplejning og indkvartering for én person fra hver klub. Eventuelle yderligere deltagere debiteres kr. 1.564,00 som er DSvUs direkte omkostning. (Se liste over deltagemuligheder nederst.)


Yderligere emner til behandling på mødet bedes ligeledes sendt til adressen; Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest: Lørdag d 25. oktober 2014.

 

Vedrørende konferencen:

Konferencens tema er ”I udviklingens tegn”.
Konferencen får snarest sit eget afsnit på dsvu.dk, hvor man vil kunne finde program, præsentationer, tilmeldingsprocedure mv.


Sammen med ovennævnte afholder KU møde for nationalholdspiloter om lørdagen d. 8. november. Delta-gerne hertil skal tilmelde sig direkte ved Øjvind Frank - Også hvis man ønsker at deltage i den øvrige del af weekendens arrangement. KU betaler de 365 kroner for nationalholdsmødet.

 

Med venlig hilsen
Dansk Svæveflyver Union

Poul B. Hørup

 

................................................

 

Beskrivelse af deltagemuligheder til Svæveflyvekonference/formandsmøde og KU-møde

(KU-mødet er KUN for nationalholdspiloter og tilmeldelse foregår ved Øjvind Frank)


Breddeseminar og Formandsseminar med overnatning i enkeltværelse = 1.564 kroner omfatter:

Lørdag d. 8.
Kaffe og rundstykker ved ankomst
Formiddagskaffe
Frokost
Eftermiddagskaffe
Middag (Kl 18)
Ostebord ved cafe arrangementet lørdag aften

Søndag d. 9.
Morgenmad
Formiddagskaffe
Frokost
Eftermiddagskaffe.

Der vil begge dage være vand med og uden brus til rådighed.

..

Der er følgende kombinationsmuligheder ved deltagelsen. (Første person/formanden for hver klub deltager gratis)

1. Deltage i Bredde og formandsseminar med overnatning (1564,00 kr.)
2. Deltage i Ku-møde og formandsseminar med overnatning (1564,00 kr.)
3. Deltage i Breddeseminar lørdag (eller KU-møde) uden middag: (365,00 kr.)
4. Deltage i formandsmøde alene. (365,00 kr.)
5. Deltage i Breddeseminar eller KU møde med middag men uden overnatning. (560,00 kr.)
6. Deltage i Breddeseminar eller KU møde med overnatning (1.199 kr.)

Alle priser er uden drikkevarer til frokost, middag og cafeaften.