Klub Coach workshop 2013

Dansk Svæveflyver Union inviterer til coach workshop på Trente Mølle, Fyn.

 

fredag d. 17. januar. til søndag d. 19. januar 2014

alt

 "mange svæveflyvere falder fra inden for det første år efter S. Måske føler de at de befinder sig i et vakuum – efter at have været guidet gennem uddannelsen til S ”

Samme situation kan vi se opstå for piloter efter en årrække med svæveflyvning.

Ovenstående varen påstand som stod i breddeudvalgets juleihillsen i 2012.

Vi har fået den idé at hvis der nu var en person i klubben der var villig til at øse af sin viden, støtte og hjælpe nye S’er og andre der bare er gået lidt i stå. Så vil der være flere der kunne bevare og genopdage glæden og begejstringen ved at flyve.

Vi kalder det en klubcoach.

Workshoppen henvender sig derfor til de klubmedlemmer der har en interesse i dette emne og vill bruge en weekend i Arnborg, hvor vi i fællesskab vil prøve at finde en metoder der kan hjælpe klubberne med at fastholde interessen/engagementet blandt deres medlemmer. Det kunne f.eks  være fungerende klubtrænere, der gerne vil have nogle arbejdedsredskaber eller bestyrelsesmedlemmer eller andre i klubberne der arbejder med fastholdelse af medlemmer.

Programmet er stadig ved at blive udarbejdet, men det ligger fast  

  • Karin Odgaard, der selv er svæveflyver og arbejder med coaching til daglig kommer og giver os inspiration samt værktøjer. Det meste af lørdagen er afsat til det punkt.
  • Udveksling af erfaringer, ønsker og behov, der skal danne basis for det fremtidige klubcoachkoncept.

Med afsæt i dette, samt workshoppen der blev afhold ved konferencen 2012, vil vi bruge noget tid på at sætte nogle rammer for, hvad sådan en coach har brug for i sit daglige virke. Coachen vil endvidere blive klædt på med de første værktøjer til værktøjskassen.

Det nærmere program udsendes senere.

Målsætningen med weekenden er, at deltagerne går inspirerede fra workshoppen og har lyst til at komme i gang med, at inspirere & coache medlemmerne i klubben.
Vi vil gerne have at deltagerne får en følelse af at være en del af en større gruppe af coach's i DK/DSvU og vil gerne blive inspirerede og inspirere andre i andre klubber.
At det er nemt at kontakte de andre og at de gerne vil hjælpe hinanden.