Instruktørkurser 2016

I 2016 udbyder vi 1 HI-kursus og 1 FI-kurser.

Som tidligere meddelt, så er implementeringen af ATO foreløbigt udsat til årsskiftet 2017/2018, hvilket betyder at i-uddannelserne i 2016 afvikles som vanligt.

 

Tilmeldingsfristen til instruktørkurserne i 2016 er den: 26. februar 2016.


Tidspunkter

Hjælpeinstruktørkursus:
HI-1 – 1601 ....................... lørdag den 16.04.16 - lørdag den 23.04.16

Førsteinstruktørkursus:
FI-1 – 1611 ....................... lørdag den 11.06.16 - lørdag den 18.06.16


Ved meddelelse om optagelse på et kursus, skal der indbetales et depositum på kr. 1500,00. Dette depositum modregnes i den samlede kursuspris, men det tilbagebetales ikke i tilfælde af afbud senere end 4 uger før kursusstart. Dog kan en klub vælge, at lade en anden kvalificeret aspirant over- tage pladsen på kurset, og overføre det indbetalte depositum til denne person.

alt

Samme forhold gør sig gældende, såfremt en aspirant ikke kan deltage i kursus på grund af manglende opfyldelse af kravene i UHB gr. 675 hhv. 676.

Vær opmærksom på, at deltagerne skal opfylde kravene for deltagelse i kurserne inden kursusstart. Deltagere, der uden forudgående aftale møder op til et kursus uden at opfylde alle betingelser, vil blive afvist fra kurset.

 

(NB-NB: VIGTIGT) HI-fortræningsflyvningerne:

På baggrund af tidligere års erfaringer, skal vi bede klubberne med aspiranter til HI-kurser om, at begynde fortræningsflyvningerne i god tid, idet disse fortræningsflyvninger betragtes som en inte- greret del af kurset. Vi skal endvidere opfordre til, at flyvningerne bliver spredt over så mange flyve- dage som muligt. Det vil ikke blive accepteret, hvis en aspirant har aflagt alle flyvningerne på en eller to dage.

 

For yderligere information:

Se  pdf 153709fl instruktørkurser 2016

Eller kontakt DSvUs uddannelsesansvarlige:

Jørgen Legind.

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.