En sæson er slut - en ny begynder

Stort set alle klubber har nu pakket flyene sammen, kørt jordmateriellet i garage, afholdt pokal- og væddemålsfester, og man er nu gået i gang med en anden meget spændende del af det at være svæveflyver: Vedligeholde materiellet.

Den ny sæson betyder høj aktivitet i flyværkstederne og i begyndelsen af det nye år indledes teoriundervisningen. Tiden går hurtigt, når man beskæftiger sig med noget meningsfyldt, for lige pludselig, og dette ord skal tages meget bogstaveligt, er vi kommet ind i marts måned, hvor klubberne genoptager de flyvende aktiviteter, og DSvU afholder sit årlige repræsentanskabsmøde. Her bliver fremtiden for dansk svæveflyvning sat til afstemning.  Hovedbestyrelsen har lavet en perspektivplan, som har været sendt til høring i klubberne, og som blev fremlagt på det netop afholdte 'Formandsmøde'. Denne perspektivplan skal der stemmes om.

I weekenden den 11.-12. november afholdt DSvU den årlige svæveflyvekonference efterfulgt af førnævnte formandsmøde. Referat fra konferencen bliver offentliggjort snarest. Konferencen markerer også overgangen fra en sæson til en anden.

På konferencen blev en stafet introduceret og uddelt for første gang for afholdelse af Juniorlejr. Stafetten blev overdraget til Morten Bennick fra PFG. Han modtog den, fordi han var den drivende og samlende kraft ved Juniorlejr 2016 på Kaldred. På repræsentantskabsmødet vil stafetten blive givet videre til den klub, som påtager sig ansvaret for afholdelse af Juniorlejr 2017. Interesserede klubber kan allerede nu tilkendegive deres interesse til DSvUs Bredde- og Juniorudvalg.

 


Morten Bennick, PFG, med den flotte stafet for Juniorlejren. Jørgen Korsgaard har fremstillet stafetten.