Eliteidræts- og talentudvalg - ET

Elteidræts- og talentudvalgets (tidligere Konkurrenceudvalget ) overordnede arbejdsområde er det sportslige element inden for svæveflyvning. Dette gælder både nationalt og internationalt. Det er et meget bredt og omfattende område, som bl.a. dækker:

 • Diplomer
 • Rekorder
 • Regionale konkurrencer
 • Nationale konkurrencer
 • Udtagelse af nationalhold
 • Nationalholdstræning
 • Internationale mesterskaber
 • IGC Pilot Ranking List
 • Kontakt til Team Danmark
 • Internationale sportslige relationer indenfor konkurrenceområdet
 • Rådgiver for Hovedbestyrelsen indenfor konkurrence området
 • Fastsættelse af nationale konkurrenceregler, diplomregler og rekordregler
 • Være med til at fremme sikkerhed i forbindelse med afvikling af svæveflyvekonkurrencer
 • Fremme interessen for svæveflyvekonkurrence både i og udenfor DSVUs regi
 • PR omkring de konkurrencemæssige aktiviteter
 • Vedligeholdelse af de dele af UHB som er omfattet af ovenstående
 • Rapportering over for Hovedbestyrelsen.
 • Budgetlægning

Sammensætning af ET

ET kan have op til 9 medlemmer, der repræsenterer klubberne, nationalholdene, trænerne og HB.

 • De 3 distrikter på Jylland/Fyn besætter én plads hver
 • Distrikt Sjælland besætter to pladser
 • De til enhver tid opstillede nationalhold besætter én plads
 • HB besætter 1 plads.
 • Junior træneren og Senior træneren er fødte medlemmer af udvalget

Udvalget vælger en formand, som fungerer som udvalgets kontakt, og som er ansvarlig for at udvalget udfører alle sine opgaver. Udvalget konstituerer herudover sig selv med de poster udvalget finder hensigtsmæssige ud fra de opgaver, der skal løses.

Medlemmer

 • Claus Elmeros (Formand)
 • Øjvind Frank (næstformand)
 • Jens Chr. Pedersen (Sekretær / HB-Kontakt
 • Sviatoslav Roublev
 • Geert Sørensen 
 • Uffe Edslev

Der henvises i øvrigt til:
pdf UHB232 - Kommissorium for Konkurrenceudvalget (114 KB) samt ikke mindst Perspektivplanen.