Billund TMA: 2012

alt

Jan Schmeltz Pedersen fra KDAs Luftrumsudvalg, har fremsendt en opdatering vedrørende luftrumsituationen i Billund. 

I fortsættelse af opsummeringen i november 2011 er det tid til en endelig rapport til DSvUs medlemmer. Det nye luftrum træder i kraft 5. april 2012.

Alle klubbers flyvechefer har modtaget Naviairs powerpoint undervisning til intern brug i klubberne. Præsentationen findes nu på hjemmesiden under DSvU – undervisningsmaterialer -  FC - S-kontrollant. Men kan også findes på dette link: Power point præsentation - uddannelse af svæveflyvere.
Desuden vil der blive indkaldt til mindst ét møde i slutningen af marts for alle, hvor Naviair, Trafikstyrelsen(TRS) og KDA/DSvU vil gennemgå reglerne og svare på spørgsmål. Alle, der agter at flyve i Billund TMA i 2012 og specielt de, der vil krydse henover Billund lufthavn, opfordres til at deltage.

Faktum efter 3 års forhandlinger og høringssvar mv. er, at vi må se i øjnene, at TRS vil indføre bestemmelser, som vi fra KDA’s luftrumsside ville have nedlagt veto mod, hvis vi havde et sådan. Luftrumsudvalget har ved tålmodig argumentering fået så meget igennem, at vi kan leve med det, og Luftrumsudvalget vil opfordre alle svæveflyvere til at se fremad og flyve med det nye systems udfordringer og lettelser. Samtidig skal vi anmode alle om i den daglige omgang med ATC Billund at være positive og tænke på, at uden Naviair Billunds imødekommenhed, havde brugen af Billund TMA været væsentligt mere indskrænket.

Her er så opdatering på de punkter, der blev opremset i forrige opsummering:

Vi har ikke opnået:

 • At forhindre luftrum C i hele Billund TMA.
 • At forhindre luftrum kategori C i TMAen over Billund CTR mellem 1500’ og 2500’.
 • At forhindre transponderkrav i transitområderne T1(henover Billund CTR) og TW (en kasse strækkende sig fra område Bolhede til område Tarm).
 • At forhindre, at undergrænsen for T1 bliver 3000’ isf. 2500’. Det er en konsekvens af, at TMAet bliver luftrum klasse C, hvorfor der kræves 1000’ separation mellem missed approach 2000’ og svævefly i T1.
 • At forhindre et låg over en stor del af vores primære flyveområde.
 • At forhindre en indsnævring af tragtene.
 • At forhindre at mellemniveau TMA 2500’ udvides en smule mod nord.
 • At få prioritet til FL55 i alle øvre områder.
 • At få prioritet i tragt nord og syd for fly uden transponder

Vi har nu klarhed over:

 • At Billund Svæveflyveklub får adgang til direkte stig igennem 1500’ msl efter klarering før start. TRS har desværre ikke endnu accepteret at lade lokalområde Vandels nordlige grænse være nord for Billund Svæveflyveplads, så der kan først klareres start med efterfølgende stigning, hvis der ikke er fly på anflyvning til lufthavnen. KDA/DSvU arbejder fortsat sammen med TRS og Naviair på en bedre løsning.
 • At der kan flyves gennem tragten i 2012 uden transponder.
 • At der ikke bliver svæveflyveområder ved Børkop og Sdr. Omme. Det er uforståeligt, at vi ikke kunne få disse områder. De ville jo ikke få prioritet, men ville lette gennemflyvning for svævefly uden transponder på tidspunkter, hvor ATC alligevel ikke bruger områderne. Nu skal svæveflyene have dispensation fra transponderkravet, og dermed afhænger det af flyvelederen.
 • At området Brande ikke bliver forøget ud til Østbirk.
 • At T1 bundgrænsen på 3000’ ikke kan indsnævres til 3NM nord og syd for banen isf. 10 km, men der er i stedet etableret såkaldte dump-down områder nord for Karlskov rundkørslen og syd for den forlængede centerlinje for Vandels hovedbane.
 • At selve Billund RWY09/27 skal krydses på midten ± 800m.Der bliver etableret et vendepunkt. Til fremme af flyvesikkerheden anbefales det at holde til højre for vendepunktet.
 • At område Vorbasse bliver et svæveflyveområde med prioritet.
 • Hvorledes vi skal håndtere åbning/lukning af svæveflyveområderne.
 • Hvorledes vi skal håndtere prioriteringen af områderne op til FL50/FL60.

Vi har opnået:

 • At få ydre svæveflyveområder FL45 – FL 70 hele vejen uden om TMA området fra 2500’ msl, kaldet Tarm, Brande, Horsens, Hedensted, Kolding, Gesten, Bramminge og Outrup pdf (Klik og se kort) . Det vigtige ved at få designeret svæveflyveområder er, at der kan flyves uden transponder.
 • At få prioritet til FL50 i alle ydre områder plus Vorbasse og Bolhede områderne bortset fra områderne Hedensted og Outrup.
 • At få prioritet til FL60 i område Brande. Prioritet betyder, at ATC Billund ikke kan nægte at åbne området. Prioritet betyder, at svæveflyverne kun ønsker områderne åbnet, når det er realistisk, at de kan bruges.
 • At kunne flyve i de ydre svæveflyveområder uden to-vejs radioforbindelse, når områderne er åbnet på ATIS. Vi skal være på 122.475 MHz (midtjysk) i de nordlige og på 129,975 MHz (sønderjysk) i de sydlige områder.
 • At få et svæveflyveområde Hammer større end i dag.
 • At bibeholde områderne Bolhede og Bolhede vest 2500’-FL70 ( pdf Klik og se kort ).
 • At få et transitområde vest, der letter muligheden for flyvning til og fra Bolhede. ( image Klik og se kort )
 • At vi må flyve termik i T1 indtil 1NM fra banen.
 • At område Gesten inkluderer et stykke mod nord fælles med tragt syd.
 • At sydgrænsen for TMA for mellemniveau 2500 - FL45 er rykket betydeligt mod nord således at området omkring og syd for Gesten går til FL45 i stedet for 2500’.
 • At TMA østgrænsen for mellemniveau 2500 - FL45 er rykket mod vest, hvilket forbedrer muligheden for flyvning øst om Billund op til FL45 uden transponder.
 • At TMA vestgrænsen for mellemniveau 2500 - FL45 er rykket mod øst, således at der ved østenvind er mulighed for at flyve vest om Billund op til FL45 uden transponder og uden klarering.
 • At TMA nordvestgrænsen for mellemniveau 2500 - FL45 er rykket ind mod sydøst til den gamle TMA grænse, hvorved der er mulighed for at flyve til FL45 i vores ”gamle” område ned til og med Ølgod øst om R39 og endda med en smal korridor øst om R40.
 • At den vestlige del af tragt nord er flyttet mod nordvest i sted for mod nord, således at der lettere kan flyves ind til T1, og således at det gode svæveflyveområde bl.a. ind til Blåhøje kan udnyttes.


Vedrørende transponderkravet i T1 og TW: Vi kan forudse en investering på 3-4 mill. kroner, eller at mange svæveflyejere ikke vil investere op mod kr. 20.000 blot for at flyve gennem T1 og TW. Desuden vil det formodentlig, blive umuligt at flyve DM opgaver gennem T1, fordi vi ikke kan forlange, at deltagerne har transponder.
Argumenterne for transponderkravet er først og fremmest, at ved fejlnavigering (trafikflyet selvfølgelig, det kan jo ikke tænkes, at vi fejlnavigerer!)) vil trafikflyet få TCAS advarsel (TA traffic alert) og/eller flyveordre (TR traffic resolution), samt at Billund ATC har fuld kontrol over, hvor svæveflyene er.
For svævefly piloten er der alt andet lige dog også en flyvesikkerhedsmæssig fordel i at blive genkendt af anden trafik og ATC.

Jeg vil meget gerne have tilsendt IGC filer for flyvninger i tragt nord og syd, T1 samt svæveflyveområderne Outrup og Hedensted. Desuden vil jeg meget gerne have oplysninger om jeres oplevelser med at flyve i Billund TMA, f.eks. at det fungerer godt med at åbne områderne, eller f.eks. at I ikke har fået lov til at flyve gennem T1. 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.