44 Tilmeldte til repræsentantskabsmødet

 

DSvU afholder repræsentantskabsmøde lørdag den 1. marts.

alt

I skrivende stund er der 44 tilmeldte der repræsenterer 16 klubber. Det betyder at der stadigvæk er en del klubber der ikke er repræsenteret.

Klubberne modtog tidligere på ugen forskellige materialer til mødet, herunder årsberetning og årsrapport. Materialeet sendes også til dem der er tilmeldt, men kan i øvrigt findes på dette link: Repræsentantskabsmøde 2014.

Deltagerliste og indkaldelse kan også findes på ovennærnvte link.