Svæveflyvekonference 2016

Konference 2016DSvU afholder igen i 2016 svæveflyvekonference og formandsmøde i den anden hele weekend i november, i år den 12. – 13. november.

Denne gang foregår det på 

Trinity Hotel og Konference Center A/S
Gl. Færgevej 30, Snoghøj
7000 Fredericia

Som i 2015 er der tale om en bred, faglig svæveflyvekonference rettet mere mod den almindelige svæveflyvepilot end mod klubledere. 

Lørdagen vil være helliget konference. Søndagen er helliget formandsmødet. Det sociale samvær lørdag aften er for alle. 

Hovedtemaerne vil være:

  1. Udviklingen indenfor aerodynamik
  2. Store flyvninger

Der arbejdes på at skaffe interessante foredragsholdere, tildels fra udlandet.

Det vil komme til at koste 587 kroner at deltage i konferencen om lørdagen incl. morgenmad, frokost, kaffe, vand mv. men ekskl. aftensmad. Den koster 275 kroner ekstra inkl. 2 glas øl/vin/vand.

Mange har spurgt os, om man ikke kan bortspare fx. frokosten, men det kan man ikke. Det er konferencestedernes måde at gøre tingene på: Vi får stillet lokaler mv. gratis til rådighed - til gengæld skal alle betale for forplejning. Beløbet går ubeskåret til konferencestedet. At vi nu flytter til et lidt dyrere sted end sidste år beror bl.a. på de indvendinger, der har været omkring pladsforholdene på Fjeldsted Skovkro.

Der vil være udstillermesse.

Mere følger.