Formandsmøde 2015 / minireferat

Formandsmøde 2015

Dato og sted

15/11 - 2015
Fjeldsted Skovkro
Store Landevej 92
5592 Ejby, Fyn

Dagsorden og præsentationer

Tid Taler Punkt
09.00

Bent Karlsson

cnj.dk.IMG 2577aS

Orientering fra Breddeudvalget

Bent orienterede om årets aktiviteter, herunder:

  • Planlagt og afholdt svæveflyvekonference 2015
  • Planlagt og afholdt formandsmødet 2015
  • Planlagt og afholdt juniorlejr 2015 - i gang med planlægningen for 2016 - se nedenfor
  • 2 nye hjemmesider publiceret – se nedenfor
  • Arbejdet på at etablere coachordning – vedligehold af netværk
  • Afholdt ca. 30 Skype møder (mødes hver mandag)
  • Deltaget i europæisk samarbejde om fastholdelse af medlemmer
  • Er ved at lægge grunden til en kommunikationspolitik
  • Udvalget består af Bent Karlsson, Claus Nedergaard, og Lotte Engelund. I oktober udvidet med Ulrik Friis og Jakob Karlsson.

Lotte Engelund

Lotte Engelund

Fremtid for juniorlejren

Lotte orienterede om planerne om fremover at holde lejren skiftevis på Sjælland og i Jylland, som omtalt i pdf Unionsmeddelelse 2015/31 (194 KB) og opfordrede klublederne til at byde ind på værtsskab senest 15. december. Se nærmere info i meddelelsen.

Plakat:  pdf Lotte Engelund: Juniorlejr 2016 plakat til Konference 2015 (85 KB)

Ulrik Friis

Ulrik Friis

Hjemmesider/kommunikation/medlemsdatabase

Præsentation her:  pdf Ulrik Friis: Om DSvU's to hjemmesider, kommende medlemsdatabase mv. (959 KB)

09.30 Mads Leth

Præsentation af ny centerleder for Arnborg

Mads præsenterede den kommende centerleder, Jørgen Ærenlund Olsen fra Fyn, og Jørgen introducerede sig selv:

cnj.dk.IMG 2629aS

Jørgen er uddannet smed foruden FI, materielkontrollant mv. og har siddet i såvel HB samt været meget aktiv i Breddeudvalget. På job har han været tillidsmand og har i de senere år været stærkt involveret i fagligt arbejde for sin organisation. Jørgen er bosiddende på Fyn og planlægger med at pendle mellem Fyn og Arnborg.

09.40

Ole Gellert

Ole Gellert

Budget 2016

Præsentation:  pdf Ole Gellert Andersen: Budget 2016 (265 KB)

11.30

Mads Leth

BentKarlsson.dk.IMGP1678aS

Opsamling fra perspektiv møderne på Hammer og Slaglille

Præsentation:  pdf Mads Leth og Ole Gellert: Opsamling på perspektivplanmøderne på Jylland og på Sjælland (182 KB)

12.00   Frokost
13.00

Jørgen Legind

BentKarlsson.dk.IMGP1680aS

Kort om den nye ATO

Præsentation:  pdf Jørgen Legind: Kort om den nye ATO

13.30

Ole Gellert

Ole Gellert

Svæveflyvernes UL-klub

pdf Ole Gellert Andersen: Svæveflyvernes UL-klub (84 KB)

14.00

Klaus Vang & Jørgen Legind

Fy og Bi

Condor Danmark

pdf Jørgen Legind og Klaus Vang: Condor Danmark (67 KB)

14.30

Lars Agesen-Pagh

BentKarlsson.dk.IMGP1685aS

Rapport fra administrationen samt klubbesøg 2015.

pdf Lars Agesen-Pagh: Beretning fra administrationen, bl.a. klubbesøg 2015 (269 KB)