Udviklingskonference/formandsmøde 2014: Program

 

Program for Breddeseminar og formandskonference 8. – 9. november 2014 på Fjeldsted Skovkro

repmde deltagere

 

Lørdag d. 8. november
9:30 – 10:00 Registrering
10:00 – 10:15 Velkomst og præsentation af weekendens program
10:15 – 11:45 Arne Wangsholm: Orienterer om initiativer og udfordringer i svæveflyveverdenen
12:00 – 13:00 Frokost
13:00 – 14:30 Claus Nedergård Jacobsen spørger HVORFOR mister vi medlemmer?
Bredde- og udviklingsudvalgets tilgang til udfordringen.

14:30 Kaffe

15:oo – 16:00 Klubberne fortæller om initiativer

16:00 – 17:30 DGI v Jesper Larsson fortæller om DGI´s tilgang til breddearbejde

18:00 Middag

19:30-22:00 Cafeaften v Lotte Engelund fra Breddeudvalget introducerer
Dagens tråd fortsættes ved cafebordene, hvor der vil være forskellige indfaldsvinkler til emnet.

Søndag d. 9. november
Formandsmøde:
08:30 – 09:15 ”Rigets tilstand” (Hvad sker der i Unionen) /v Poul Hørup
09:15 – 10:00 Budget og investeringer 2015 /v Ole G Andersen
10:00 – 10-15 Præsentation af ny hjemmeside /v Lars A Pagh
10:15 – 10:30 Kaffepause
10:30 – 10:45 Perspektivplanarbejdet /v Poul Hørup
10:45 – 11:00 Luftrumsudvalg /v Ole G Andersen
11:00 – 11:15 Det videre arbejde i ATO /Michael Christensen
11:15 – 11:45 Samarbejdsaftale med DULFU /Ole G A og Poul H
11:45 – 12:00 Opsamling på formiddagens program /Alle
12:00 – 13:00 Frokost
13:00 – 13:30 Konkurrence udvalget har ordet KU
13:30 – 14:00 Arnborgbestyrelsen har ordet AB
14:00 – 14:15 Breddeudvalget har ordet Breddeudvalget
14:15 – 14:30 Afrunding og kaffe