Udviklingskonference/formandsmøde 2014: Minireferat

DSvU Udviklingskonference og formandsmøde 2014

Dato og sted

8 - 9/11 2014
Fjeldsted Skovkro
Store Landevej 92
5592 Ejby, Fyn

BentKarlsson.dk.Formandsmoede loevhang_i_boeg_m_andehus_a

Stemningsbillede fra Fjeldsted Skovkro november 2014 af Bent Karlsson

Lørdag den 8. november: Udviklingskonference

Tid Taler Punkt
10:00 - 10:15

Poul Hørup og Bent Karlsson, HB

Poul Hørup

Velkomst og præsentation af weekendens program

Præsentation her:

  pdf Poul Hørup, HB: Velkomst til udviklingskonference og formandsmøde 2014 (700 KB)

Bent Karlsson

10:15 - 11:45

Arne Wangsholm, Norge pva. EGU Working Group om klubudvikling.

Arne Wangsholm

Klubudvikling, tendenser i Europa

  pdf Arne Wangsholm: Klubudvikling og tendenser i Europa (3.06 MB)

Juniorerne til stede

13:00 - 14:10 Jens Chr. Pedersen, Svævethy

Initiativ til samlet indkøb af 8,33 kHz radioer samt mode-S transpondere

  pdf Jens Chr. Pedersen, Svævethy: Tilbud vedr. fællesindkøb af 8,33 kHz radioer og transpondere (2.19 MB)

14:10 - 15:30

Claus Nedergaard Jacobsen, Bredde- og Udviklingsudvalget

Claus Nedergaard Jacobsen

Om en ny og konstruktiv vinkel på at forstå vore udfordringer med det faldende medlemstal

Præsentation her:

pdf Breddeudvalget: En ny måde at forstå vore medlemsudfordringer på og Breddeudvalgets tilgang (1.40 MB)

Desuden henvisninger til:

  pdf Operation Optima - fransk markedsanalyse fra 2000 i tysk oversættelse (123 KB)

  pdf Rolf Grostøl: Referat af udviklingsseminar/formandsmøde 2011 (327 KB)

  pdf Rolf Grostøl: Notater fra Vissenbjerg seminar 2012 (231 KB)

 

 

16:00 - 17:00  

Klubberne fortæller om initiativer

Tanken med denne blok var ikke, at klubberne skulle fortælle uddybende, men blot væde appetiten. Interesserede kan kontakte foredragsholderne for uddybning. I år var der tale om 4 opfordrede klubber.

 

Per Givskov, Vejle

Per Givskov

Talte om

  • En metode til at muliggøre en “Kom og gå, som du vil” kultur.
  • En kultur, hvor det frivillige arbejde er drevet af lyst og ikke af pligt
  • Beslutningskriterier, når en frivillig tilbyder at påtage sig en opgave
  • TMG som værktøj til at udfylde behovet for de travle.
  • Stor fokus på at lette den daglige drift: “Hvis wirehenteren til 10.000 kr giver for meget bøvl, så køb en til 30.000 kr”
  • Fokus på motivation mere end på gammeldags styring
 

Anders Husted Madsen, Herning

Anders Husted Madsen

Præsentation her:

  pdf Anders Husted Madsen: Initiativer i Herning Svæveflyveklub (961 KB)

 

Michael Rasmussen, Aarhus

Michael Rasmussen

"Talepapir" her:

  pdf Michael Rasmussen: Initiativer i Aarhus Svæveflyveklub (254 KB)

 

Lotte Engelund, FFF

Lotte Engelund

Gennemgik mundtligt et dokument, som allerede har ligget på medlem.dsvu.dk et stykke tid:

  pdf Lotte Engelund, FFF: Om initiativer i FFF (120 KB)

17:00 - 18:30

DGI (Dansk Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninge) v/Jesper Larsson

Jesper Larsson, DGI

Om DGI's tilgang til breddearbejdet.

Præsentation her:

  pdf Jesper Larsson, DGI: Oplæg til Dansk Svæveflyver Union (1.32 MB)

Desuden henvisninger til:

  pdf Karsten Østerlund, CISC: Om frivillige og frivillighed (1019 KB)

19:45 - 22:30

Lotte Engelund, Bredde- og Udviklingsudvalget

Lotte Engelund

Caféaften, hvor dagens emner drøftes omkring caféborde

Sammendrag og notater her:

  pdf Breddeudvalget: Sammendrag af input fra Cafeaften (313 KB)

Lotte Engelund introducerer

Cafemøde

 

BentKarlsson.dk.Breddeseminar 9a
Stemningsbillede fra frokosten. Foto: Bent Karlsson

 

Søndag den 9. november: Formandsmøde

 

Tid Taler Punkt
08:30 - 09:15

 Poul Hørup, HB

Poul Hørup

"Rigets tilstand" (Hvad sker der i Unionen)

Præsentation her:

  pdf Poul Hørup, HB: Rigets tilstand (1.29 MB)

 

 

09:15 - 10:00

 Ole Gellert Andersen, HB

Ole Gellert Andersen

Budget og investeringer 2015

Præsentation her:

  pdf Ole Gellert Andersen, HB: Budget 2015 - og planen bag budgettet (492 KB)

10:00 - 10:15 

Lars Agesen-Pagh, DSvU Administrationen

Lars Agesen-Pagh

Ny DSvU hjemmeside

Talte om:

  • Redaktionsudvalgets fødsel, sammensætning og arbejdsmetode
  • Tanker og planer for næste version af DSvU hjemmesiden
 
Smagsprøve her (Betaversion af den offentlige forside):

 

10:30 - 10:45

Poul Hørup, HB

Poul Hørup

Om arbejdet med den nye perspektivplan for DSvU

Præsentation her:

  pdf Perspektivplanudvalget: Status og fremtidsplaner (349 KB)

10:45 - 11:00 

Ole Gellert Andersen, HB

Ole Gellert Andersen

 

DSvU Luftrumsudvalg


Ingen præsentation. Der arbejdes på at sammensætte et udvalg, som skal komplementere KDA’s tilsvarende i spørgsmål af særlig svæveflyvemæssig interesse.
11:00 - 11:15

Poul Hørup, HB, på vegne af Michael Kristensen

 

Poul Hørup

Arbejdet med ATO (“Approved Training Organisation”)

Præsentation her:

  pdf Michael Kristensen, HB:Implementering af ATO og nye FCL regler (168 KB)

11:15 - 11:45

Ole Gellert Andersen, HB

Ole Gellert Andersen

 

Oplæg til samarbejdsaftale med DULFU (UL-unionen)

Præsentation her:

  pdf Ole Gellert Andersen, HB: Oplæg til samarbejdsaftale med DULFU (272 KB)

 
13:00 - 13:30 

Øjvind Frank, Konkurrenceudvalget

Øjvind Frank

Konkurrenceudvalget har ordet.

"Talepapir" her:

  pdf Konkurrenceudvalget: Status 2014 og fremtidsplaner, især Kvinde-VM 2015 (1.56 MB)

13:30 - 14:00 

Klaus Vang, Arnborgudvalget

Klaus Vang

Arnborgudvalget har ordet.

Præsentation her:

  pdf Arnborg Udvalget: Status for 2014 og planer for fremtiden (675 KB)

14:00 - 14:30

Bent Karlsson, Bredde- og Udviklingsudvalget

 

Bent Karlsson

Bredde- og Udviklingsudvalget har ordet.

Præsentationer her:

  pdf Breddeudvalget: Om kommende tiltag fra udvalget (212 KB)

  pdf Breddeudvalget: DIF Fordelingsnøgle 2015 (39 KB)

Desuden referencer til (ikke gennemgået):

  pdf Breddeudvalget: Opfølgning på Konference 2013 (300 KB)

 

Anvendte “Pausevideoer” (YouTube links):

Konference og formandsmøde set med norske øjne: En opsummering af Arne Wangsholm henvendt til det norske "styre". Bringes med tilladelse fra Arne.

På gensyn i 2015

Bredde- og Udviklingsudvalget