Svæveflyvekonference 2013: Succes eller klubdød - organisationers livscyklus

Hvor er din klub i sin livscyklus - Er der faresignaler?

alt

 

Organisationers livscyklus - allerede her mistede vi sikkert mange læsere - men det er noget af det absolut vigtigste at vide som klub-/og organisationsleder.

  • Hvilke faktorer fører til at en klub har succes
  • Hvad sker der, hvis klubben bare gør som man plejer  
  • Kan en klub gøre noget for at forhindre at den dør ?

Mange af os mener nok, at svæveflyveklubber er helt unikke og ikke har noget til fælles med fodbold- og håndboldklubber og andre idrætsforeninger. Torben Bundgaard fra DIF er næppe enig med os i den betragtning og temaet ”Organisationers livscyklus” vil da også vise, at når vi kommer op på ”ledelsesgangen” i en idrætsforening, så har man temmelig meget til fælles med klubber fra andre idrætsgrene, ja endog med organisationer der slet ikke har noget med idræt at gøre. Indlægget vil indeholde praktiske eksempler fra idræt og andre organisationer.

Torben Bundgaard er chefkonsulent i Danmarks Idræts Forbunds udviklingsafdeling, hvor han har mange års erfaring med organisationsudvikling på såvel klub som forbundsniveau.