Svæveflyvekonference 2013: Program

Hermed følger programmet for svæveflyvekonferencen 2013.

Der kan læses en præsentation af de enkelte emner ved at klikke på titlen. Det er ikke alle emner der har et link endnu.

Tidspkt. Emne 
10:00 Velkomst
  Poul Hørup og Bent Karlsson
   
10:30 Oganisationers livscyklus
  Torben Bundgård
   
12:00 Frokost
   
   
13:00 Mit Marketing zum Erfolg
  Peter Schmid og Ernst Willis
   
14:30 Segmentering - Forskellige medlemstyper
  Peter Forsberg
   
16:00 Udvikling i dansk svæveflyvning
  Erfaringsudveksling
   
18:00 Middag
   
19:00 Caféaften med perspektivplans arbejdsgruppen.

 

 

 

alt