Svæveflyveconferende 2013: Café aften med perspektivplan arbejdsgruppen

 Giv inspiration til den kommende perspektivplan.

DSvU skal have en ny perspektivplan. Perspektivplanen er et redskab, der skal styre den fremtidige udvikling i DSvU. Arbejdet med perspektivplanen udføres i princippet af Hovedbestyrelsen (HB), men HB har nedsat en arbejdsgruppe hvor der indgår 5 repræsentanter fra klubberne. De 5 er:

  • Per Givskud, Vejle
  • Erik Leander, Holstebro
  • Tom Jørgensen, Midtsjælland
  • Anders Husted, Herning
  • Mads Leth, Vestjysk
alt

På Café-aftenen lørdag, har de 5 klubrepræsentanter stillet sig til rådighed, så der vil være mulighed for at debattere med repræsentanterne. Aftenen starter med en introduktion til arbejdsgruppens mål, opgaver og status. Herefter er der mulighed for at debattere eller kommentere overfor arbejdsgruppens medlemmer.

De 5 klubrepræsentanter afslutter den formelle del af café-aftenen med kort at opsummere hvilke indtryk de har fået af aftenens debat. I løbet af aftenen vil der (fra omkring kl. 20) være ost, kaffe, Rødvin mv til deltagerne.

DSvUs nuværende perspektivplan er fra 2001 og kan findes her: UHB202-Perspektivplan (unpublished)

alt