Svæveflyvekonference 2012: Velkommen til konferencen

Kan jeg få ny inspiration som pilot? Er der nyt teknisk udstyr?  Er der klubber der har en positiv udvikling? Har vi behov for klubtrænere og hvad skal de kunne? Er der nogle der vil købe noget af mit udstyr ?Det er temaer der vil blive taget op på dette års svæveflyvekonference.

 

 alt

 

Fra formandsmøde til svævealtflyvekonference.

Fredag den 23 og lørdag den 24. november afholder DSvU sit traditionelle formandsmøde. Men 2012-udgaven af formandsmødet, bliver noget anderledes end det har været i mange år.
DSvUs bredde og udviklingsudvalg inviterer nemlig til en svæveflyvekonference der afvikles om lørdagen og konferencen er åben for alle der har interesse i svæveflyvning. På konferencen vil man kunne møde oplægsholdere fra ind og udland, der blandt andet tæller et prominent navn som Uli Scwenk, der har vundet adskillige internationale konkurrencer.
Programmet for konferencen er ikke færdigt i skrivende stund, men der arbejdes med 4 ”spor”. To af sporene ligger i direkte forlængelse af det traditionelle formandsmøde. De henvender sig til dem der har interesse i den udfordring vores klubber står med  lige nu med faldende medlemstal.  De 2 andre spor, henvender sig til alle svæveflyvepiloter.

 

For piloter: inspiration, forhandlermesse og stumpemarked.

Bredde og udviklingsudvalget har inviteret en række spændende foredragsholdere, der kan give deltagerne ny inspiration med hjem omkring deres ageren som pilot
Der er også indgået aftale med en del forhandlere af udstyr, der vil præsentere deres produkter. Dette foregår ikke som et egentlig tema, med forhandlerne har en stand, der vil kunne beses gennem hele konferencedagen. 
Her vil der også være mulighed for andre for at sælge materiel, da alle vil kunne sælge deres stumper. Det gælder alt, også fly og transportvogne - der vil dog ikke være plads til fly og vogne indendørs.

 

Kan vi holde på vores medlemmer ?

Der er 2 hovedtemaer, der begge har med medlemsfastholdelse at gøre. Det ene tema fokuserer på de gode historier, hvor klubber og ledere der har arbejdet proaktivt med problemstillingerne fortæller om deres erfaringer.
Workshoppen skal give inspiration til klublederne. Det er målsætningen at klublederne skal gå fra konferencen med nye ideer, som de kan bruge i deres egne klubber. Målet med oplæggene er, at klublederne skal tænke ”det der det er en god idé, det skal vi også prøve”.

 

Har klubberne brug for trænere?

Det andet tema handler om en trænerfunktion. Workshoppen skal samle folk der har en holdning til trænere i klubberne. Det skal ikke forveksles med talent og nationalholdstrænere. Workshoppen skal starte en dialog om hvad DSvU vil med klubtrænere, hvad er deres opgave og hvordan kan DSvU være med til at klæde disse ordentligt på til at løse opgaven. Klubtrænerens opgave skal rettes imod alle piloter, fra dem der gerne vil flyve kunstflyvning til dem der skal omskoles til TMG.

Tanken er, at der er en i klubben der kan hjælpe den enkelte pilot til at nå realistiske personlige mål. Når klubtræneren spotter en pilot der tydeligvis har talent til strækflyvning på konkurrenceplan, skal klubtræneren formidle kontakt til KU, og i øvrigt give de bedste muligheder i klubben til disse talenter og samtidig samarbejde med trænerne i KU således at talent træningen ikke stopper efter talentkurser, men fortsætter hjemme i klubben.

 alt

Mere om konferencen:

Konferencen bliver udformet med en række relativt små moduler inden for de 3 søjler. Deltagerne kan frit vælge mellem de forskellige moduler og hvis der er et tidspunkt, hvor den enkelte deltager ikke lige kan finde noget interessant, så kan man ”surfe” rundt mellem de forskellige forhandlere.
Der kan læses mere om konferencen på svæveflyvekonference 2012. Den sektion der omhandler konferencen, vil blive løbende opdateret med program og tilmeldingsmodul, der vil være tilgængeligt fra den 1. oktober. Konferencen vil blive promoveret gennem plakater der kan hænges op i klubberne, dsvu.dk, facebook samt et elektronisk nyhedsbrev.