Forsikringsklubben for svævefly

 

Forsikringsklubben for svævefly - i daglig tale Forsikringsklubben - blev etableret på initiativ af DSvU, og den fungerer i dag som formidler af forsikringer leveret af anerkendte europæiske forskringsselskaber. 

Forsikringsklubbens formål er at varetage medlemmernes interesser over for forsikringsselskaberne, hvor medlemmernes svævefly er kaskoforsikrede og ansvarsforsikrede.

Forsikringsklubben ledes af en bestyrelse på 3, hvor 2 vælges på Forsikringsklubbens repræsentantskabsmøde for en treårig periode, og 1 udpeges af DSvU også for en treårig periode. En forretningsfører udfører den daglige administration.

Som medlemmer kan optages svæveflyveklubber under Dansk Svæveflyver Union samt personer, der er medlemmer af disse svæveflyveklubber.

Forsikringsklubben følger DSvUs vedtægter for afholdelse af ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder, indkaldelser, valghandlinger, forslagsbehandling og vedtægtsændringer.

I forbindelse med afholdelse af DSvUs repræsentantskabsmøde afholdes Forsikringsklubbens repræsentantskabsmøde. Forsikringsklubben aflægger beretning for Forsikringsklubbens virksomhed og Forsikringsklubbens regnskab fremlægges.

Bestyrelse

Formand: Lars Sverre Rasmussen

Bestyrelsesmedlemmer: Torben Lund Simonsen og Søren V. Larsen

 

 

Du kan læse mere om forsikringsklubben her.