alt

OY-XSA er en Duo Dicus der er udstyret med hjemhentningsmotor.

Det er et 2-sædet fly, der blandt andet bruges til talentflyvning.

Kommende begivenheder