Stillingsopslag: Uddannelseskonsulent til Dansk Svæveflyver Union.

Stillingen refererer overordnet set til Generalsektæren i DSvU, men opgaverne vedrører primært DSvU’s ud-dannelsesområde, dvs. opgaver vedrørende DSvU’s DTO (træningsorganisation), herunder relationen til DSvU’s strategiske aftaler med Danmarks Idrætsforbund samt at varetage forsøgsordning med betalt skoling på Arnborg. Opgaverne omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Vedligeholdelse af træningsprogrammer etc., i UHB og Elevloggen, sammen med DTO-udvalg og For-eningsadministration (FA) og Startlist.club
 • Koordinere Skill-test, aftaler med eksaminatorer om gennemførelse af skill-test, modtagelse og kon-trol af dokumentation og fremsendelse til TRS.
 • Arrangere I-kurser i samarbejde med DTO-udvalget samt deltage i undervisning på kurser.
 • Efteruddannelse af instruktører, gennemførelse af uddannelsesdage og vejledning af instruktører.
 • Instruktørflyvning på kurser/arrangementer/lejre.
 • Gennemføre/koordinere forsøg med betalt grundskoling på hverdage med medlemmer.
 • Svar på henvendelser fra klubber og medlemmer omkring uddannelsesmæssige spørgsmål.
 • Diverse kontroller i Foreningsadministration, herunder verifikation af medical-oplysninger og lignende.
 • Arbejde med DIF Digitaliseringsspor – dvs. uddannelseselementer i Foreningsadministration, i samar-bejde med administrationen og DTO-udvalget.
 • Bistå med administrative opgaver inden for Breddeidræt og Rekruttering, herunder særligt arbejdet med Danish Air Cadets.
 • Vedligehold af UHB.

Stillingen er bundet op på DSvU’s strategiske aftaler med Danmarks Idrætsforbund for perioden 2022-2025, hvorfor stillingen er tidsbegrænset til 31. december 2025, dog med mulighed for forlængelse.

Der søges primært en erfaren instruktør fra svæveflyverkredse eller en pilot/instruktør fra anden flyvevirk-somhed som relativt hurtigt vil kunne omskoles og certificeres til at varetage uddannelse på svævefly inklusiv TMG.

Den foretrukne kandidat er god til det med mennesker og har let ved at håndtere de beskrevne administra-tive opgaver.

Ansøgningsfrist: Fredag d. 18. februar 2022

Skriftlig ansøgning sendes til; Dansk Svæveflyver Union, Fasterholtvej 10, 7400 Herning eller pr. mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Spørgsmål angående stillingen kan rettes til DSvU’s HB ansættelsesudvalg, som består af;

 • Formand Jens Hansen (81 75 65 83),
 • HB-medlem Jens Chr. Pedersen (20 43 53 57)
 • Generalsekretær Lars Agesen-Pagh (24 94 17 27)

Link til PDF-udgave

Kommende begivenheder

9 dec
15 dec
HB Møde, Arnborg med personale
15. december 2023 13:00
13 jan
FI(S) Kursus Arnborg, Faglig teori
13. januar 2024 - 14. januar 2024
13 jan
Teoretisk TMG FI(S) Kursus, Herning
13. januar 2024 9:00 - 17:00
17 jan
HB møde Teams
17. januar 2024 19:00