Nekrolog: Klaus Vang Petersen 1946 – 2019

Det er med stor sorg, vi har modtaget meddelelsen om, at Klaus Vang er død den 17. august, 73 år gammel.


Klaus Vang byder velkommen til DM 2018

Klaus var indbegrebet af en ØSFer, altid hjælpsom altid parat til at give en hånd med, han har haft en finger med alle steder, hvor der skulle ydes et stykke arbejde ved at bygge hangar, grave drænrør ned eller være bestyrelsesmedlem og formand. Klaus var også aktiv som instruktør og materielkontrollant – man kunne altid regne med Klaus, som hjalp alle.

Klaus begyndte at svæveflyve i begyndelsen af firserne i ØSF, og stræk- og konkurrenceflyvning blev hans store lidenskab. Klaus var aktiv konkurrencepilot og nåede at deltage i mindst 25 DMer. På sine gode dage kunne ingen slå ham.

Klaus har beklædt en lang række tillidsposter i såvel ØSF som i DSvU. Klaus var kasserer og formand i flere omgange i ØSF, og han var i DSvU formand for Arnborg Udvalget i en periode, hvor Svæveflyvecentret gennemgik en stor renovering. Klaus var til sin død formand for DSvUs Elite- og Talentudvalg, det tidligere Konkurrenceudvalg, og han var Team Captain for Nationalholdet ved flere lejligheder, hvor han kom hjem med en sølvmedalje for hold ved EM i Litauen i 2011. Klaus var med til at arrangere kvinde VM i 2015, hvor han sikrede at infrastrukturen på centeret fungerede før, under og efter arrangementet.

Klaus blev tildelt DSvUs guldnål nr. 69 i foråret 2019 for sit store arbejde for DSvU.

Æret være hans minde.