DSvU samarbejder med Flyvevåbnet

DSvU har indledt et samarbejde med Flyvevåbnet om rekruttering af piloter.

Flyvevåbnet (FLV) har svært ved at finde tilstrækkeligt egnede kandidater til pilotuddannelsen, og deres behov øges i de kommende år.

FLV har derfor gennemført en analyse af mulige tiltag, som kan forbedre adgangen til og kvaliteten af ansøgere til uddannelsen, og er nu ved at gennemføre de mest lovende af disse. Et af disse tiltag er et samarbejde med DSvU, hvor FLV får direkte adgang til en gruppe mennesker som interesserer sig for flyvning, og som allerede har lært nogle grundlæggende ting om flyvning, herunder specielt airmanship og sikkerhed.

Håbet er, at disse potentielle kandidater gennem samarbejdet kan bringes på et endnu højere niveau inden de eventuelt kan starte en karriere i FLV, og dermed øgede chancer for at bestå uddannelsen, men også at man kan fastholde potentielle ansøgere gennem en kontinuerlig kontakt og deltagelse i arrangementer i FLV.

Fra DSvU’s side er ønsket også at rekruttere flere unge og gerne kvinder gennem samarbejdet. Her tænkes på synlighed gennem fælles kontakt til omverdenen, men også på det attraktive i at være en ”nemmere” vej til karrieren i FLV, som DSvU gerne vil fremhæve.

Tanken er at etablere en gruppe af medlemmer i DSvU som er øremærkede til samarbejdet, fordi de har vist interesse i at deltage. Disse medlemmer kan FLV invitere til arrangementer, men også arbejde med ved DSvU arrangementer.

DSvU vil kontakte alle medlemmer som endnu ikke er fyldt 28 år, og invitere dem til at deltage i gruppen. Der vil ikke fra DSvUs side være anden screening end alderskriteriet.

FLV afholder løbende rekrutteringsarrangementer. DSvU bliver inviteret til at deltage i disse, og vil sammen med lokale klubber briefe om svæveflyvning, og hvordan man dyrker sporten, og hvordan den kan bruges til at forberede en eventuel karriere i FLV. DSvU vil medbringe simulator, hvor det er muligt. Målet med dette er at fastholde interesserede gennem svæveflyvning, og bevare kontakten indtil de er parate til at søge optagelse i FLV, men samtidigt modne og uddanne dem, for at øge chancen for at gennemføre uddannelsen i FLV.

Dette udmøntes i en række konkrete tiltag:

  • Det skal forsøges at flytte svæveflyveklubbernes stand ved Roskilde Airshow hen ved siden af FLVs stand.
  • DSvU vil gerne gennemføre en hvervekampagne i foråret, med brug af FLVs ”signatur”. Det skal aftales mere præcist hvordan.
  • Kasper deltager i briefing under Junior-DM d. 11/7, hvor han orienterer om samarbejdet.
  • DSvUs foreninger/klubber blive orienteret om samarbejdet, således at de kan bruge det i deres lokale hvervearbejde.

Der bliver udarbejdet en mere detaljeret plan for aktiviteterne for de øremærkede medlemmer af DSvU, således at deltagerne kan se, hvad der er i det for dem. Dette gøres umiddelbart efter sommeren.

Blandt mulighederne er besøg på FSN Skrydstrup, orientering om karriere muligheder, flyvning i F16 simulator og eventuelt en tur i en T17.

Det er tanken at involvere de svæveflyvere, som allerede er piloter i FLV i arbejdet.

Kommende begivenheder

18 jan
ETU møde Teams
Dato 18. januar 2022 17:00 - 22:00
25 jan
HB Møde 9, Scandic, Odense
25. januar 2022 18:00 - 22:00
5 feb
15 feb
ETU Teams Møde
15. februar 2022 17:00 - 22:00