DSvU nyheder 19. december 2018

Julen nærmer sig, og vi kigger allerede frem mod den næste sæson.

Flyvning i 2018

Vejrmæssigt blev 2018 en enestående sæson, som førte til masser af aktivitet. En af de måder, vi kan måle sæsonen på er antallet af S-certifikater. Det blev til 67 nye S-certifikater, det største antal i mere end 10 år.  
Flyvestatistikkerne, som vi ikke kender endnu, vil givetvis også vidne om et meget højt aktivitetsniveau.

Det organisatoriske arbejde

Der er desværre også områder, hvor vi ikke har nået det vi ville. Vi er kommet i gang med det strategiske arbejde, men vi har langt fra nået alle de aktiviteter og arrangementer, vi gerne ville. Dette blev drøftet på formandsmødet i november, og flere forslag til at øge aktivitetsniveauet blev foreslået.
Hovedbestyrelsen har på basis af dette foretaget en række ændringer i administrationen.

Ny talenttræner, ny udviklingskonsulent og ny økonomimedarbejder

Geert Sørensen bliver vores nye talenttræner, og han begynder med at arbejde med talenter og klubber fra januar. Marie-Louise Portefee Hansen (Malou) rykker fra januar til en nyoprettet fuldtidsstilling som udviklingskonsulent, med ansvar for de strategiske aktiviteter. Malou kommer til at arbejde i tæt kontakt med de enkelte klubber og klubtrænerne. Der er ansat en ny økonomimedarbejder og administrativ assistent, Annette Horslund, som også begynder til januar. På den måde håber vi at kunne få sat mere gang i rekruttering, fastholdelse og breddeidræt. Der kommer en artikel om DSvUs administration og medarbejdere i et af de næste numre af Nordic Gliding.

Samarbejde med Flyvevåbnet

På rekrutteringsområdet er vi ved at indgå en aftale med Flyvevåbnet. Flyvevåbnet vil lige som DSvU gerne rekruttere flere piloter. I første omgang vil registrerede talenter blive tilbudt at deltage i arrangementer sammen med Flyvevåbnet, for på den måde at skabe bedre mulighed for at starte en uddannelse som pilot. Målgruppen vil blive kontaktet af DSvU i starten af 2019.

På længere sigt vil Flyvevåbnet og DSvU organisere fælles rekrutteringsarrangementer, hvor hensigten er at få unge mellem 14 og 23 år til at begynde med at svæveflyve. Det vil være indledningen til en tidlig modningsproces for de unge, som kan øge deres mulighed for succesfuldt at gennemføre en pilotuddannelse i Flyvevåbnet. Den endelige form af dette samarbejde er endnu ikke aftalt, men begge parter er sikre på, at vi kan være til gavn for hinanden.

Godt nyt fra Europaparlamentet

Julegaven fra EU hedder ”The Gliding Rulebook”. Europaparlamentet vedtog i sidste uge det samlede lovkompleks for operation af svævefly og uddannelse af svæveflyvepiloter. Det er indledningen til den formelle konvertering af vores nationale S-certifikater til EASA certifikater. Der bliver en glidende overgang, som vil vare indtil foråret 2020.

European Gliding Union (EGU) har haft meget stor indflydelse på lovteksten, og vi er tilfredse med resultatet, selv om der er ændringer i forhold til den nuværende uddannelse. DSvU bliver herefter en "Declared Training Organisation”, fremover vil forkortelsen DTO blive brugt, og vi vil fortsat stå for uddannelsen af svæveflyvepiloter, -instruktører og -kontrollanter, under tilsyn af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen. I den sammenhæng er efteruddannelse af instruktører allerede startet.

Med ønsket om en RIGTIG GOD JUL og et GODT OG SIKKERT NYTÅR.

Peter Eriksen
Formand
    
 

Kommende begivenheder

26 sep
ETU møde, Arnborg
Dato 26. september 2023 18:00
7 okt
HB Møde, Arnborg, budget
7. oktober 2023 9:00
14 okt
NH Efterårssamling, Arnborg
14. oktober 2023 9:30 - 17:00
  • Ingen indlæg at vise.