DSvU holdt møde om sig selv

Engang imellem skal man jo finde ud af, om de planer man har lagt kan bruges til noget. Og det var det mødet den 9. september 2017 i Arnborg handlede om, nemlig implementering af perspektivplanen.

Peter Eriksen har indledt arbejdet som DSvU formand med at få skrevet perspektivplanen færdig, og den blev vedtaget i marts i år på repræsentantskabsmødet. Og nu er næste skridt så at få implementeret planen. Planen er også udarbejdet med det formål at være underlag for DSvUs rolle som et specialforbund i Dansk Idrætsforbund (DIF).

DIF har sat sig nogle ambitiøse mål for de kommende år, og det har affødt nogle krav til alle DIFs specialforbund om at udarbejde strategier for fremtiden – som betingelse for at modtage tilskud.

DSvU er dybt afhængig af tilskudet fra DIF. Men heldigvis faldt kravene fra DIF sammen med skrivningen af perspektivplanen, så DIFs krav er indarbejdet i planen. DIF stillede krav til DSvU (og alle andre forbund under DIF) om at udarbejde strategier for:

 • styrkelse af medlemsgrundlaget
 • eliteidrætten
 • breddeidrætten

Disse tre krav er også omtalt som DIFs tre stategiske akser. DSvU har fået godkendt sine strategier af DIF, så nu er tilskudet sikret, og startlinien er åbnet for at komme i gang med at udvikle DSvU.

I mødet deltog 18 frivillige fra de forskellige udvalg og fra mange forskellige klubber - udover formanden naturligvis. Og der blev brugt tid på at finde frem til den rigtige udvalgsstruktur og især hvad udvalgene skal beskæftige sig med. Og det blev en meget kreativ og produktiv dag, hvor en tiltrængt drøftelse blev taget om hvilke opgaver hvert udvalg skal beskæftige sig med, om der var overlapninger med andre udvalg, og hvilke snitflader, der ellers skulle lægges.


Fv.: Bertel Knudsen, Niels Peder Møller, Ole Gellert, Jørgen Korsgaard, Ove Dahl, Claus Elmeros, Jørgen Ø. Jørgensen, Morten Bennick, Klaus Vang, Jørgen Legind, Erik Nørskov, Jens Chr. Pedersen, Mads Leth og Peter Eriksen. Tre deltagere er ikke med på billedet: Erik Døssing, Anders Pedersen og Malou Hansen. Og vi kunne fint være i Arnborgs nye mødesal. Foto: Ulrik Friis

Den fremtidige udvalgsstruktur kommer til at se således ud:

 • Arnborg
 • Breddeidræt og fastholdelse (tidligere: Bredde- og junior)
 • Eliteidræt og talentudvikling (tidligere: Konkurrence)
 • Rekruttering (nyt)
 • Flysik
 • Kommunikation (relativt nyt, tidligere: PR)
 • Kunstflyvning (nyt)
 • Luftrum (relativt nyt)
 • Materiel
 • Uddannelse

Nogle udvalg har besat alle poster, andre trænger til flere medlemmer, tre har fået nye navne og der er dukket et par nye op. Rekruttering er et nyt udvalg, hvor navnet siger det hele. Eliteidræt og talentudvikling hed tidligere Konkurrence, og her skal medlemmerne lige smage lidt på ordet elite først, og så skal de tage sig af talentudvikling. Kunstflyvning er et helt nyt udvalg. Kommunikation blev dannet sidste år og får en central rolle i den fremtidige kontakt med medlemmerne.

Alle udvalg skal skrive nyt kommissorium på basis af opgavefordelingen, som mødet nåede frem til. Og der skal opbygges en kommunikations praksis, så alt hvad der sker i udvalgene bliver delt med medlemmerne.

Kommende begivenheder

9 dec
15 dec
HB Møde, Arnborg med personale
15. december 2023 13:00
13 jan
FI(S) Kursus Arnborg, Faglig teori
13. januar 2024 - 14. januar 2024
13 jan
Teoretisk TMG FI(S) Kursus, Herning
13. januar 2024 9:00 - 17:00
17 jan
HB møde Teams
17. januar 2024 19:00