Awareness Campaign marts 2022
Luftrum „TMZ (RMZ Glider) (HX) SCHLESWIG“ 2022
„TMZ“ for fly med transponder og „RMZ Glider“ for fly uden transponder
For at øge flyvesikkerheden i ind- og udflyvningsområderne ved de militære flyvepladser
Schleswig og Hohn oprettes der med virkning fra 24. marts 2022 et nyt luftrum “TMZ (RMZ Glider)
(HX) Schleswig“ (Se skitserne i dette dokument).
Her er luftrumsmodulerne TMZ og RMZ lateralt und vertikalt indrettet identisk, men med forskel
afhængig af de forskellige luftfartøjer/luftrumsbrugere. Dette kræver særlig opmærksomhed ved
flyvninger i dette område.

Kommende begivenheder

18 feb
Fælles udvalgsmøde
Dato 18. februar 2023 9:30 - 15:00
21 feb
ETU møde-Teams
21. februar 2023 19:30 - 20:30
25 feb
2 mar
IGC Meeting Copenhagen 2023
2. marts 2023 - 5. marts 2023