7 spørgsmål og svar vedr. udendørsidræt i en corona-tid

Fra på mandag den 1. marts kan vi mødes op til 25 personer til udendørstræning i foreningsidrætten.

Få genopfrisket regler for udendørstræning i en coronatid.

1) Er det både børn og voksne, der må mødes op til 25 personer til udendørs træning/kamp?

  - Ja, både børn og voksne er omfattet af forsamlingsforbuddet på max 25 personer ved udendørs idræt, som både dækker over træning og evt. kamp.

2) Er der krav om negativ test, før man må deltage i udendørs træning?

  - Nej, der er ikke krav om corona-test eller negativ test.

3) Må vi rykke indendørs træning udendørs?

  - Ja, det er tilladt at afvikle træning udendørs i grupper på op til 25 personer inkl. træner, hvis der er adgang til faciliteter. Det gælder alle idrætter, også dem, der ”normalt” træner indendørs.

4) Tæller en træner, dommer mv. med i forsamlingsforbuddet på 25?

  - Ja, forsamlingsforbuddet omfatter alle de tilstedeværende dvs. både udøvere, trænere, dommer og evt. tilskuere eller forældre mv.

5) Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig?

  - Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe er på max 25 personer inkl. træner.

I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne - gerne mindst 2 meters afstand.
  • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 25 personer.

6) Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper af 25 samtidig?

  - Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.

7) Må klubhuse og foreningslokaler benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og afhentning af udstyr?

  - Ja - toiletter, opbevaringsskure mv. må gerne holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold.

...

Fra dagens mundtlige orientering fra DIF til forbundene er nedenstående regler blevet opridset.

Særligt skal det i relation til skoling bemærkes, at der IKKE er forskel på kontaktidræt og anden idræt - forstået således af vi godt må være i kontakt.

Så vurderingen fra DIF er at ja, vi kan godt sidde 2 i et svævefly - hvorfor skoling igen skulle være OK.

 

Kommende begivenheder

3 mar
Efteruddannelse instruktører, ØSF
Dato 3. marts 2024 10:00 - 16:00
7 mar
23 mar