Svæveflyvecenter Arnborg

COVID-19 og Arnborg 

I forbindelse med COVID-19 sitiationen er der indført en række lokale forholdsregler på Svæveflyvecenter Arnborg. 

Som anført i Unionsmeddelelse nr. 14 i 2020 (Link) er Arnborg åben for flyvning... og følgende er lavet som opslg på centeret. 

.. 

Vi lukker nu stille og roligt op for flyvning fra Arnborg, det vil være op til den enkelte klub at sikre at aktiviteterne foregår på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med nedenståendevejledning.

Klubhuse holdes fortsat lukket, bortset fra adgang til toilet og håndvask.Briefing afholdes udendørs, eller i hangaren med god afstandDer må ikke være mere end 10 personer samlet, og det gælder hele flyvefeltet som etsted.

Overhold reglerne for social afstand på 2 meter.

Der kan afvikles flyvninger med en person ombord.

Vi anbefaler at alle håndtag, overflader,hood-kant etc. i flyet afsprittes, når der skiftes pilot.Vi anbefaler, at der ikke indtil videre organiseres to-sædet skoling med instruktørvagter. Vi arbejder på løsninger, der muliggør dette.

Brug handsker når fly skubbes ind og ud af hangaren. Brug også handsker og under flyvningi fly, som anvendes af mere end en pilot.Husk at det er først på sæsonen, vi er alle lidt rustne efter en lang vinter. Flyv fornuftigt.

Vi forventer at alle overholder og respektere det ovennævnte, samt følger de regler ogvejledning der foreligger fra myndighederne, skulle dette mod forventning ikke skevil vi blive nødsaget til at begrænse flyvning yderligere.

 

......

Der hvor termikken er bedst ligger Danmarks nationale svæveflyvecenter, Svæveflyvecenter Arnborg. Det ligger i Jylland 10 km syd for Herning tæt ved den lille by Arnborg. Denne placering, ovenpå sidste istids store smeltevandsslette, som breder sig vestpå fra den jyske højderyg, giver meget fine forhold for udviklingen af termik.

Svæveflyvecenteret – i daglig tale Arnborg – er ejet af alle danske svæveflyveklubber. Arnborg er også hjemsted for fire svæveflyveklubber, som hjælper med til at holde centeret kørende: SG70, Billund Svæveflyveklub, Jysk Aero Sport samt Dansk Svæveflyverhistorisk Klub (DaSK i daglig tale) 

Her afholder DSvU forskellige konkurrencer og kurser, og svæveflyveklubber holder ferielejre på Arnborg. Arnborg er åbent for alle danske svæveflyvere, som kan flyve fra Arnborg, hvornår de vil.

Arnborg er miljøgodkendt, og Herning Kommune vedtog den 27. januar 2015 en lokalplan for området, som sikrer dets bevarelse som flyveplads med tilhørende bygninger, anlæg samt overnatningsfaciliteter som hytter og campingplads. Der er i lokalplanen åbnet mulighed for udbygning af Arnborg med bygninger, veje og anlæg.

Der er ofte gæster fra både danske og udenlandske svæveflyveklubber. Alle svæveflyvere er altid velkomne på Arnborg, som har fine faciliteter.

Brug menuen til højre for at blive godt kendt med Svæveflyvecenter Arnborg.

 

Diverse trackere:

http://glidertracker.org/

https://live.glidernet.org/

https://glideandseek.com/