Praktiske forhold

Toiletter og møntvask

Toiletter, vaskemaskiner og tørretumbler findes i den vestlige ende af hovedbygningen. Til aktivering af vaskemaskine og tørretumbler skal der anvendes poletter.

Vaskemidler skal man selv medbringe.

Baderums- og toiletbygning

I baderums- og toiletbygningen midt på campingpladsen findes kombinerede bade- og toiletrum med brusebad med varmt og koldt vand. For at åbne for det varme vand i bruseren, skal der anvendes poletter i poletautomaten. Pas på, for det varme vand kan være op til 80-90 grader varmt. En polet giver varmt vand i 6 min.

Poletter

Poletter kan købes på kontoret, eller de kan trækkes enkeltvis i en automat i toiletbygningen. Ved køb af 10 poletter, gives 10% rabat. Polet automaten giver ikke penge retur. Poletterne kan anvendes i automaterne i baderummene og ved vaskemaskinerne.

Hunde

Hunde må ikke medtages i baderums- og toiletbygningen, og de skal på hele Arnborg holdes i snor. Hundelorte er hundeejerens ansvar og ejendom, og de skal omgående fjernes, så de ikke er til gene for Arnborgs øvrige gæster.

Vis hensyn overfor andre gæster. Sørg for at holde bygninger, lokaler og området rent og ryddeligt.

Renovation - affald

Dagrenovations affald skal lægges i en af de to blå containere. De opsatte skraldespande må ikke bruges til madaffald. Undtaget herfra er skraldespanden ved opvaskepladsen.

Andet affald - herunder skrot - må ikke efterlades på Arnborg. Der henvises til genbrugspladsen, Mørupvej 32, 7400 Herning. Træer, grene og andet træaffald kan køres på bålpladsen.

Almene ordensregler

  • Bygningen med baderum og toiletter er ikke en legeplads for børn. Det er forældrenes ansvar, at børnene ikke bruger bygningen som legeplads.
  • Det forventes at støjende adfærd undgås. På campingområdet skal der være ro kl. 23:00.
  • Rygning er forbudt i alle Centerets bygninger.
  • Efterlad venligst Centeret i samme stand, som du ønsker at se det i.
  • Husk: Max 20 km/t på områdets veje.